Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Bát Cơm Hương Tích

Bát Cơm Hương Tích – Lần 6 (Ngày 11/4/2021)

 12/04/2021

Tuần này bệnh nhân dùng cơm với nhiều món thơm ngon hơn. Nhìn bát cơm thấy được tấm lòng hoan hỷ thanh tịnh của người làm nên nó. Cho nên tuần này “hương tích” lan tỏa gần xa, một bà lão neo đơn mù mắt, nhờ người dắt đến tận nơi để xin “bát cơm” đong đầy công đức. Đúng như lời Phật dạy cho vua nước Phòng Đức rằng: “Này đại vương! Nếu ai muốn cầu phước báo thù thắng vi diệu, thì khi làm bố thí, hãy khởi lòng từ không giết hại, xa lìa đố kỵ, chánh kiến tương ứng, xa rời những việc bất thiện, thọ trì giới cấm, gần gũi bạn lành, đóng bít cửa đường ác, khai mở con đường sanh thiên, lợi mình lợi người, và giữ tâm bình đẳng. Nếu ai có thể làm bố thí như thế, thì đó là sự bố thí chân chánh, là phước điền lớn lao.”

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 5 (Ngày 4/4/2021)

 05/04/2021

Sáng ngày 4/4/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Tuần này bệnh nhân dùng cơm với nhiều món chế biến thật ngon lành. Đông đảo Phật tử địa phương phát tâm công quả. Người lớn thì lo việc trai soạn, trẻ em thì tụng Kinh Phổ Môn cầu Bồ tát Quán Thế Âm cứu khổ cho các bệnh nhân. Quý mạnh thường quân thì thanh tịnh cúng dường.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 4 (Ngày 28/3/2021)

 29/03/2021

Sáng ngày 28/3/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 160 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Tuần này bệnh nhân dùng cơm với nhiều thực phẩm quê hương nhưng không kém phần thịnh soạn. Cơm, chả đậu, súp dưa, canh rau nắm, nước tương, sữa,… là bữa ăn mà chương trình đã gởi đến quý bệnh nhân nghèo cần nhiều sự chăm sóc.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 3 (Ngày 21/3/2021)

 22/03/2021

Sáng ngày 21/3/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 170 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Tuần này bệnh nhân dùng cơm với nhiều thực phẩm được chế biến công phu hơn. Đặc biệt, có 2 bệnh nhân nặng, mạng sống được tính lùi từng ngày, nhưng cũng đã hoan hỷ thọ nhận “bát cơm hương tích” của chương trình. Xin chắp tay cầu nguyện hương từ bi của đại chúng thơm ngát cõi tịch không.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 2 (Ngày 14/3/2021)

 15/03/2021

Sáng ngày 14/3/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 220 phần ăn trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Tuần này đổi món bánh mì, cari và sữa. Phật tử giúp việc tham dự đông hơn, phần ăn nhiều hơn và niềm vui cũng rạng rỡ hơn. Phật dạy những ai thanh tịnh bố thí thực phẩm cho người bệnh, công đức bằng cúng dường ngài không khác.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – lần 1 (ngày 7/3/2021)

 09/03/2021

Sáng ngày 7/3/2021, Đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc đã bắt đầu tiến hành bảo trợ 200 phần ăn trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, Bình Định. Chương trình này sẽ được tiến hành Chủ Nhật mỗi tuần. Các Phật tử địa phương là người phát tâm chế biến thức ăn và trao đến tận tay người bệnh.

Xem chi tiết