VIEN PHAT HOC

Bát Cơm Hương Tích

Bát Cơm Hương Tích – Lần 30 (Ngày 8/5/2022)

 14/05/2022

Trưa ngày 8/5/2022, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 150 phần cơm cho người già neo đơn và bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mỗi phần cơm trị giá 1 USD. Chương trình sẽ được thực hiện mỗi chủ nhật hàng tuần. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị hảo tâm yểm trợ. Kính chúc quý vị thành tựu nhiều phước báo trang nghiêm.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 28 (Ngày 24/4/2022)

 14/05/2022

Trưa ngày 24/4/2022, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 150 phần cơm cho người già neo đơn và bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mỗi phần cơm trị giá 1 USD. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị hảo tâm yểm trợ.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 27 (Ngày 17/4/2022)

 14/05/2022

Trưa ngày 17/4/2022, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 150 phần cơm cho người già neo đơn và bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mỗi phần cơm trị giá 1 USD. Chương trình sẽ được thực hiện mỗi chủ nhật hàng tuần. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị hảo tâm yểm trợ.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 25 (Ngày 03/4/2022)

 04/04/2022

Trưa ngày 03/4/2022, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 180 phần cơm cho người già neo đơn và bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mỗi phần cơm trị giá 1 USD. Chương trình sẽ được thực hiện mỗi chủ nhật hàng tuần. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị hảo tâm yểm trợ.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 24 (Ngày 27/3/2022)

 04/04/2022

Trưa ngày 27/3/2022, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 180 phần cơm cho người già neo đơn và bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mỗi phần cơm trị giá 1 USD. Chương trình sẽ được thực hiện mỗi chủ nhật hàng tuần. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị hảo tâm yểm trợ.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 23 (Ngày 20/3/2022)

 22/03/2022

Trưa ngày 20/3/2021, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm cho người già neo đơn và bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mỗi phần cơm trị giá 1 USD. Chương trình sẽ được thực hiện mỗi chủ nhật hàng tuần. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị hảo tâm yểm trợ.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 22 (Ngày 13/3/2022)

 14/03/2022

Trưa ngày 13/3/2021, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 180 phần cơm cho người già neo đơn và bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Nhờ công đức bố thí mà thành tựu phước báo vượt qua hết hiểm nguy. Mỗi phần cơm trị giá 1 USD. Chương trình sẽ được thực hiện mỗi chủ nhật hàng tuần. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị hảo tâm yểm trợ. Kính chúc quý vị thành tựu nhiều phước báo trang nghiêm.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 21 (Ngày 6/3/2022)

 07/03/2022

Trưa ngày 6/3/2022, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 180 phần cơm cho người nghèo và bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Phật dạy, trong kinh Ưu bà tắc giới rằng: Tất cả mọi người bần cùng khốn khổ là ruộng phước cho nhưng ai hành từ tâm bố thí. Người trí biết rằng hễ gieo nhân lành, chắc chắn sẽ hưởng quả phước lành.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 20 (Ngày 27/2/2022)

 01/03/2022

Trưa ngày 27/2/2021, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã tiếp tục bảo trợ 180 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mỗi phần cơm trị giá 1 USD. Chương trình sẽ được thực hiện mỗi chủ nhật hàng tuần. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị hảo tâm yểm trợ. Phật dạy, nếu ai đem công đức bố thí hồi hướng đến đạo Bồ Ðề thời không luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật cả.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 19 (Ngày 20/2/2022)

 21/02/2022

Trưa ngày 20/2/2021, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã tiếp tục bảo trợ 150 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mỗi phần cơm trị giá 1 USD. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị hảo tâm yểm trợ. Chương trình sẽ được thực hiện mỗi chủ nhật hàng tuần, rất mong quý vị lưu tâm chia sẻ.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 18 (Ngày 13/2/2022)

 13/02/2022

Sau thời gian bị ảnh hướng bởi dịch bệnh. Trưa ngày 13/2/2021, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã tiếp tục bảo trợ 150 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mỗi phần cơm trị giá 1 USD. Thực phẩm chủ yếu cây nhà lá vườn, giá cả hợp lý. Chỉ có công lao người thực hiện chương trình là rất nhiều. Nhìn vào những hình ảnh, chúng ta thấy sự tinh tấn và nhiệt thành của những Phật tử địa phương.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 17 (Ngày 27/6/2021)

 28/06/2021

Trưa ngày 20/6/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ gần 200 phần tịnh tài từ thiện. Mỗi phần là một bao thư 100 ngàn đồng. Đây là những người gia yếu bệnh tật 4 địa điểm: Phú Thọ, Phú Thịnh, Phú Mỹ và Bình Tường thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Do dịch bệnh đang phát triển nhanh tại địa phương, nên chương trình không thể tiến hành tặng cơm như định kỳ. Vì thế tịnh tài này được xem như thực phẩm cho 4 phần cơm mà chương trình sẽ gởi đến các mảnh đời cùn khổ.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 16 (Ngày 20/6/2021)

 22/06/2021

Trưa ngày 20/6/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm. Số lượng nhiều hơn lần trước vì có 20 người già yếu đến xin, và số còn lại Chương trình mang đến tận nhà cho bệnh nhân già yếu tại 4 địa điểm: Phú Thọ, Phú Thịnh, Phú Mỹ và Bình Tường thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 15 (Ngày 3/6/2021)

 14/06/2021

Phật tử hành bố thí được ví như hương thơm bay ngược gió. Vì thế đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ rằng: “Tại làng nào hay tại thị trấn nào, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tăng, tuân giữ 5 giới, tâm tánh hiền lương, sống trong nhà với tâm không nhiễm xan tham, bố thí không luyến tiếc với tay rộng mở, thích thú từ bỏ, sẵn sàng được yêu cầu, ưa thích chia xẻ đồ bố thí. Người như vậy, được các sa môn, Bà la môn, chư thiên và các phi nhân đều tán thán. Và như thế, người đó là loại cây hương quý. Cây hương đó, có mùi hương bay thuận gió, có mùi hương bay ngược gió, có mùi hương bay thuận gió lẫn ngược gió".

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 14 (Ngày 6/6/2021)

 07/06/2021

Trưa ngày 6/6/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 180 phần cơm cho bệnh nhân già yếu tại 4 địa điểm: Phú Thọ, Phú Thịnh, Phú Mỹ và Bình Tường thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Trong thời gian nay, Việt Nam đang hạn chế nhiều sinh hoạt cộng đồng để né tránh dịch Covil-19, và đây chính là những việc làm có tính chất nổ lực rất lớn của những người thực hiện chương trình.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 13 (Ngày 26/5/2021)

 07/06/2021

Trưa ngày 23/5/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 120 phần cơm cho bệnh nhân già yếu tại Phụ Thọ, Phú Thịnh, và Phú Mỹ, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Trong thời gian nay, Việt Nam đang hạn chế nhiều sinh hoạt cộng đồng để né tránh Covil-19, nhưng tại các vùng thôn quê khó khăn, thì những sinh hoạt của Bát Cơm Hương Tích vẫn có thể đem đến nhiều người niềm an ủi.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 12 (Ngày 16/5/2021)

 16/05/2021

Trưa ngày 16/5/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho bệnh nhân già yếu tại Phụ Thọ, Phú Thịnh, và tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Chương trình Bát Cơm Hương Tích học theo hạnh nguyện của đức Thích Ca phát tâm chăm sóc người bệnh. Nếu người bệnh ấy biết tu tập thì công đức thật là vô lượng.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 10 (Ngày 2/5/2021)

 03/05/2021

Sáng ngày 2/5/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mỗi hạt cơm mang nặng hương lòng. Bát Cơm Hương Tích hướng đến bố thí xứng đáng như bậc chân nhân. Hành theo lời Phật dạy trong Kinh Tăng Chi, đó là: bố thí có lòng tin; bố thí có kính trọng; bố thí đúng thời, bố thí với tâm không gượng ép, bố thí không làm thương tổn mình và người.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 9 (Ngày 26/4/2021)

 03/05/2021

Sáng ngày 26/4/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Thạnh, khu phố Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Đây là một bệnh viện nghèo tại vùng miền núi. Bệnh nhân đa số là người dân tộc Bana có đời sống cơ bần lạc hậu. Cho nên trong lúc bệnh tật ngặt nghèo mà có được phần cơm ngon miệng thì đối với họ là một quà tặng rất quý giá.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 8 (Ngày 25/4/2021)

 26/04/2021

Sáng ngày 25/4/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Nhìn vào những hình ảnh, chúng ta cũng đủ thấy bữa ăn được tổ chức tươm tất như thế nào. Chúng ta ai cũng khó khăn, nhưng trong khó khăn chúng ta biết vận dụng trí tuệ để thực hành bố thí đúng thời thì phước báo thật to lớn. Như thế nào là đúng thời? Phật dạy: “Thí cho đúng lúc, có 5 thời điểm:...

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 7 (Ngày 18/4/2021)

 19/04/2021

Sáng ngày 18/4/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Đến nay đã 7 tuần, nhìn lại thấy mỗi tuần trôi qua Bát Cơm Hương Tích được chuẩn bị và gia công tươm tất hơn. Như lời Phật dạy: “Khi làm bố thí mà tùy theo tâm nguyện của mình thì sẽ được phước báo ứng hiện: Nếu dùng các đồ vật có màu đẹp hương thơm, hoặc vị ngon mềm mại, rồi tự tay làm bố thí, thì sẽ được phước báo là mọi người tôn trọng, quyến thuộc đầy đủ, và giàu sang an vui. Nếu bố thí ẩm thực, thì sẽ được mạnh khỏe....

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 6 (Ngày 11/4/2021)

 12/04/2021

Tuần này bệnh nhân dùng cơm với nhiều món thơm ngon hơn. Nhìn bát cơm thấy được tấm lòng hoan hỷ thanh tịnh của người làm nên nó. Cho nên tuần này “hương tích” lan tỏa gần xa, một bà lão neo đơn mù mắt, nhờ người dắt đến tận nơi để xin “bát cơm” đong đầy công đức. Đúng như lời Phật dạy cho vua nước Phòng Đức rằng: “Này đại vương! Nếu ai muốn cầu phước báo thù thắng vi diệu, thì khi làm bố thí, hãy khởi lòng từ không giết hại, xa lìa đố kỵ, chánh kiến tương ứng, xa rời những việc bất thiện, thọ trì giới cấm, gần gũi bạn lành, đóng bít cửa đường ác, khai mở con đường sanh thiên, lợi mình lợi người, và giữ tâm bình đẳng. Nếu ai có thể làm bố thí như thế, thì đó là sự bố thí chân chánh, là phước điền lớn lao.”

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 5 (Ngày 4/4/2021)

 05/04/2021

Sáng ngày 4/4/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Tuần này bệnh nhân dùng cơm với nhiều món chế biến thật ngon lành. Đông đảo Phật tử địa phương phát tâm công quả. Người lớn thì lo việc trai soạn, trẻ em thì tụng Kinh Phổ Môn cầu Bồ tát Quán Thế Âm cứu khổ cho các bệnh nhân. Quý mạnh thường quân thì thanh tịnh cúng dường.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 4 (Ngày 28/3/2021)

 29/03/2021

Sáng ngày 28/3/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 160 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Tuần này bệnh nhân dùng cơm với nhiều thực phẩm quê hương nhưng không kém phần thịnh soạn. Cơm, chả đậu, súp dưa, canh rau nắm, nước tương, sữa,… là bữa ăn mà chương trình đã gởi đến quý bệnh nhân nghèo cần nhiều sự chăm sóc.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 3 (Ngày 21/3/2021)

 22/03/2021

Sáng ngày 21/3/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 170 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Tuần này bệnh nhân dùng cơm với nhiều thực phẩm được chế biến công phu hơn. Đặc biệt, có 2 bệnh nhân nặng, mạng sống được tính lùi từng ngày, nhưng cũng đã hoan hỷ thọ nhận “bát cơm hương tích” của chương trình. Xin chắp tay cầu nguyện hương từ bi của đại chúng thơm ngát cõi tịch không.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – Lần 2 (Ngày 14/3/2021)

 15/03/2021

Sáng ngày 14/3/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 220 phần ăn trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Tuần này đổi món bánh mì, cari và sữa. Phật tử giúp việc tham dự đông hơn, phần ăn nhiều hơn và niềm vui cũng rạng rỡ hơn. Phật dạy những ai thanh tịnh bố thí thực phẩm cho người bệnh, công đức bằng cúng dường ngài không khác.

Xem chi tiết

Bát Cơm Hương Tích – lần 1 (ngày 7/3/2021)

 09/03/2021

Sáng ngày 7/3/2021, Đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc đã bắt đầu tiến hành bảo trợ 200 phần ăn trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, Bình Định. Chương trình này sẽ được tiến hành Chủ Nhật mỗi tuần. Các Phật tử địa phương là người phát tâm chế biến thức ăn và trao đến tận tay người bệnh.

Xem chi tiết