Bộ môn Phật giáo Thế giới với Buổi học thực tế tại chùa Hàn Quốc và Tây Tạng ở Quận Cam, California

Phật Giáo Hàn Quốc So với Phật Giáo các nước khác, Phật Giáo Hàn Quốc có một tài sản vô giá là bộ Cao Ly Đại Tạng Kinh khắc bằng gỗ hiện vẫn còn lưu giữ. Đại đa số các tự viện Phật Giáo Hàn quốc đều ở trong núi, chủ yếu là đạo tràng học vấn và tu hành của người xuất gia. Trong khi đó, giáo hội Tin Lành và Thiên Chúa Giáo thì phát triển mạnh ở thành thị. Phật Giáo Hàn Quốc là Phật Giáo tổng hợp của các tông phái khác nhau.  Tại Hàn Quốc có 3 ngôi chùa gọi là Tam Bảo Tự (三寶寺), gồm Thông Độ Tự (通度寺, Tongdosa), ngôi chùa tượng trưng cho Phật bảo, nơi có an trí Xá Lợi Phật; Hải Ấn Tự (海印寺, Haeinsa), ngôi chùa tượng trưng cho Pháp bảo, nơi có an trí bộ Cao Ly Đại Tạng Kinh; và Tùng Quảng Tự (松廣寺, Songgwangsa), ngôi chùa tượng trưng cho Pháp bảo, là đạo tràng tu hành của chư tăng. Với tinh thần bảo vệ quốc gia, Phật Giáo Hàn Quốc cũng có Tăng Binh. Một trong những tăng sĩ nổi bật đó là Viên Quang, người chế ra 5 giới cho tập đoàn Hoa Lang Đồ. Cho đến ngày nay, truyền thống nầy vẫn còn tồn tại qua việc tăng sĩ vẫn tham gia tòng quân. Phật giáo Tây Tạng Tại đây, Phật giáo đứng đầu trong các tôn giáo bản địa và mang đậm dấu ấn trong văn hóa Tây Tạng. Đây là nơi sinh ra Mật tông, một tông phái của Phật giáo với văn hóa và phong cách đa dạng như Quán Đảnh, Trì Chú cùng với các đời tái sanh của đức Đạt Lai Lạt Ma được nhiều người tôn kính. Hiện nay, Khu Tự Trị Tây Tạng tổng cộng có hơn 1.700 chùa chiền tổ chức hoạt động Phật Giáo Tây Tạng, có khoảng 46.000 tăng ni. Buổi học thức tế 1-Chùa Hàn Quốc - Jung Hye Sa (Định Huệ Tự) - địa chỉ: 2885 W Ball Rd, Anaheim, CA 92804 2-Chùa Tây Tạng -  Tibetan Manjushri Temple - địa chỉ: 14041 Olive St, Westminster, CA 92683 Nhìn chung, buổi học tuy chưa đạt yêu câu đặt ra, nhưng ít nhiều cũng đã đem lại sự bổ ích kiến thức cho học viên.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi học: