Lễ khai giảng năm 2 và Lễ truyền đăng tục diệm

Ngày 3/6/2017, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc tổ chức Lễ khai giảng năm thứ 2 của lớp Trung đẳng Phật học và tiếp đó là Lễ truyền đăng tục diệm. Sau kỳ nghỉ hè, học viên trở lại Viện Phật Hoc trong tinh thần tinh tấn bước vào năm học mới. Chúng tôi thấy niềm hân hoan hiện rõ trên gương mặt của từng học viên, qua đó cũng đủ thấy rõ pháp lạc mà họ đã gặt hái được trong năm qua. Ngày 3/6/2017, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc tổ chức Lễ khai giảng năm thứ 2 của lớp Trung đẳng Phật học và tiếp đó là Lễ truyền đăng tục diệm. Sau kỳ nghỉ hè, học viên trở lại Viện Phật Hoc trong tinh thần tinh tấn bước vào năm học mới. Chúng tôi thấy niềm hân hoan hiện rõ trên gương mặt của từng học viên, qua đó cũng đủ thấy rõ pháp lạc mà họ đã gặt hái được trong năm qua. Thầy Huyền Châu thay mặt Ban giám viện tuyên bố Khai giảng năm học mới. Lần lược quý Thầy Cô trong Ban giáo thọ nói lời sách tấn học viên. TT. Thích Viên Chánh thay mặt chư tôn đức ban đạo từ. TT. Thích Minh Hạnh, Phó giám viện thông qua giáo trình năm học mới gồm: 1. Kinh Tạp A Hàm – Giáo thọ: HT. Thích Phước Tịnh 2. Phật giáo Nam Truyền – Giáo thọ: HT. Thích Tâm Hạnh 3. Phật giáo Tây Tạng – Giáo thọ: TT. Thích Nguyên Tâm 4. Kinh Kim Cang – Giáo thọ: TT. Thích Viên Chánh 5. Du Già Bồ Tát Giới – Giáo thọ: Thầy Huyền Châu 6. Kinh Pháp Bảo Đàn – Giáo tho: Thầy Minh Hạnh 7. Kinh Phật Thuyết A Di Đà – Giáo thọ: Thầy Minh Trong 8. Phật Pháp Cơ Bản – Giáo thọ: Thầy Hạnh Tuệ – 9. Tư tưởng Phật học (song ngữ Anh – Việt) – Giáo thọ: Thầy Thanh Nguyên 10. Lược sử Phật giáo Trung Quốc – Giáo thọ: Ni sư Tịnh Quang Sau khai giảng là Lễ truyền đăng tục diệm –với ý nghĩa thắp lên đèn chánh pháp, truyền trao ánh sáng trí tuệ Phật đà.

Ban Truyền Thông Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được: