Giáo trình lớp Sơ Trung Đẳng

Thời gian học 3 năm, mỗi năm học 46 tuần, mỗi tuần học 9 giờ

Thứ 2, 4, 6: từ 7:00 pm - 9:00 pm

Thứ 7: từ 2:00 pm – 5:00 pm

1-Tư tưởng Phật học

2- Kinh Pháp Cú

3- Kinh Bát Đại Nhân Giác

4- Kinh Bách Dụ

5- Kinh Tứ Thập Nhị Chương

6- Nhị Khóa Hiệp Giải

7- Kinh Trung A Hàm

8- Kinh Tạp A Hàm

9- Kinh Trung Bộ

10- Kinh Tăng Chi Bộ

11- Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

12- Kinh Di Giáo

13- Kinh Kim Cang

14- Kinh Thắng Man

15- Kinh Duy Ma Cật

16- Kinh Viên Giác

17- Kinh Phật Thuyết A Di Đà

18- Tâm Kinh Bát Nhã

19- Pháp Uẩn Túc Luận (Phật pháp Cơ bản)

20- Luận đại thừa trăm pháp

21- Duy thức tam thập tụng

22- Du già Bồ tát giới

23- Lược sử Phật giáo Ấn Độ

24- Lược sử Phật giáo Trung Quốc

25- Lược sử Phật giáo Việt Nam

26- Phật giáo Thái Lan

27- Phật giáo Nhật Bản

28- Phật giáo Triều Tiên

29- Phật giáo Tây Tạng

30- Phật giáo Tích Lan

31- Phật giáo Miến Điện

32- Phật giáo Lào

33- Phật giáo Campuchia

34- Phật giáo Mông Cổ

35- Phật giáo Hoa Kỳ

36- Phật giáo và Nữ Giới

37- Thực tập dã ngoại