Lễ tổng kết năm thứ nhất

Ngày 13/5/2017, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc đã tổ chức Lễ Tổng Kết năm thứ nhất. Quang lâm tham dự có Hòa thượng Thích Tâm Hạnh, Cố vấn Ban giám viện; TT. Thích Nguyên Tâm, Chứng minh Viện Phật học; TT. Thích Viên Chánh, TT. Thích Huyền Châu, TT. Thích Minh Hạnh, Ni sư Tịnh Quang và gần 90 học viên. Mở đầu buổi lễ, TT. Thích Minh Hạnh – Phó Giám viện, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. Thượng tọa Giám viện Thích Huyền Châu tuyên bố khai mạc buổi lễ. Tiếp đến Thượng tọa Thích Minh Hạnh đọc bảng tổng kết những môn đã học và công bố nội dung sẽ được giảng dạy trong học phần tiếp theo của năm 2. Sau đó, TT. Thích Nguyên Tâm ban huấn từ khích lệ tinh thần học tập cho học viên. TT. Thích Viên Chánh và chư tôn đức Tăng Ni đại diện Ban giáo thọ nói lời cảm từ. Cuối cùng, HT. Thích Tâm Hạnh ban đạo từ và kết thúc bằng lời sách tấn: Chúng ta nên tinh thấn học Phật pháp, vì ấy là đã chân chánh cúng dường lên đức Phật. Chúng ta tinh tấn học Phật pháp tức là đã nhận thức đúng nghĩa vai trò Đạo sư của đức Như lai… Bác sĩ Hoàng Lan – Phước Ngọc thay mặt học viên dâng lời tri ân đến chư tôn đức Tăng Ni đã dày công dạy dỗ và cùng đại chúng phát nguyện tinh tấn học tập trong năm tới. Buổi lễ kết thúc trong niềm hỷ lạc vô biên.

Dưới đây là vài hình ảnh chúng tôi ghi nhận được: