Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

100 phần quà cho bà con tại huyện Củ Chi, Việt Nam trong mùa dịch Covid-19


Ngày 16/8/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã gởi tặng 100 phần quà cho bà con tại huyện Củ Chi, Việt Nam.

Mỗi phần trị giá gần 5 USD.

Xin chắp tay cầu nguyện chư Phật mười phương tác chứng cho công đức huệ thí thanh tịnh của quý vị.

Trân trọng.

Dưới đây là vài hình ảnh ghi nhận được: