VIEN PHAT HOC

Điện thư Phân ưu

Điện thư Phân ưu

 20/01/2021

Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc vô cùng kính tiếc khi hay tin: Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Cầu, Tăng trưởng Giáo đoàn V, hệ phái Khất sỹ Phật giáo Việt Nam, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Thạnh, Bà Rịa – Vũng Tàu, đã thâu thần viên tịch lúc 5:00 am, ngày 16/12/2020 tại Việt Nam. Nguyên sinh năm 1939; trụ thế: 82 tuổi, 58 hạ lạp.

Xem chi tiết

Thông Tri Tin Buồn

 20/01/2021

Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc vô cùng kính tiếc khi hay tin: Thân sinh của Thầy giáo thọ Thích Quảng Định là cụ ông Nguyễn Văn Thiệt, nguyên sinh năm 1930, vừa mãn phần đầu giờ sáng ngày 11/01/2021, hưởng thượng thọ 92 tuổi.

Xem chi tiết