Điện Thư Phân Ưu - Thân mẫu Hòa thượng Thích Nguyên Tâm

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Kính gởi Hòa thượng Thích Nguyên Tâm, Chứng minh Đạo sư Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc,

và toàn thể ai gia hiếu tử Ban tổ chức tang lễ.

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, vô cùng kính tiếc khi hay tin:

Hương linh Phật tử cố mẫu Lê Thị Hiệp, pháp danh Nguyên Hội, đã mãn phần vào ngày 18/7/2022, tại ai gia cố đô Huế.

Ban Chứng minh, Ban Cố vấn, Ban Giám viện, Ban Giáo thọ và toàn thể Học viên các khóa Sơ Trung Đẳng, Cao Đẳng và Chuyên Khoa A Tỳ Đàm, xin chắp tay hướng về cố đô Huế, thành kính phân ưu và gởi lòng bi mẫn sâu sắc đến Hòa thượng và toàn thể ai gia hiếu quyến.

Ngoài đạo tâm trong sáng bất nhiễm như liên hoa, và hạnh nguyện hộ trì Phật pháp bao la dường biển cả, hương linh Phật tử đã dâng cúng lên đức Như lai một pháp khí Tỳ kheo tài hoa và các chủng tử hộ pháp thuần thành, công đức ấy thật cao lớn biết bao.

Chúng tôi/chúng con xin thành tâm nguyện cầu hương linh Phật tử Lê Thị Hiệp, pháp danh Nguyên Hội: Một tánh linh minh, Tây phương trực vãng.

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

 California, ngày 20/7/2022

TM-Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc

Giám viện

Tỳ kheo Thích Huyền Châu

Bài viết cùng chủ đề