Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Thơ - Cảm từ - Tùy bút

Hoa Lòng Tặng Mẹ

 13/09/2021

Tàn chiến cuộc, Cha vào vòng lao lý, Bao nhiêu năm đày đọa chốn rừng sâu. Thương đàn con, tám đứa, tuổi xanh đầu, Ôi! Ngơ ngác, mất Cha, nhà cũng mất.

Xem chi tiết

Thơ của huynh trưởng Tâm Tường - Lê Đình Cát đề tặng Thầy Huyền Châu

 11/09/2021

LTS: Tâm Tường – Lê Đình Cát là một Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử lão thành, có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc giữ gìn và truyền trao chánh pháp Như Lai. Mùa Vu lan 2021 năm nay, Huynh trưởng đã có duyên lành về đến Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, tham dự ngày cuối của Khóa tu học này. Để tỏ lòng kính ngưỡng sâu xa lên Thầy Giám viện, Huynh trưởng đã đề tặng bài thơ: Lời Từ Hiền. Chúng tôi trân trọng đăng tải để quý độc gia yêu thơ cùng thưởng thức.

Xem chi tiết

Tâm tư của Người Huynh Trưởng Già lãnh thọ Bồ tát Giới tại gia

 08/06/2021

Có thể nói đây là một “Tuần Pháp Hội Phật Đản, PL. 2565” rất đặc biệt của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Vì chúng ta thấy màu Lam xanh của những Anh Chị Em trong Gia Đình Phật Tử, tại Trung Tâm Tu Học Thích Quảng Đức thân thương đã về đây. Rất tiếc là Tâm Tường tôi, đã không có đầy đủ thiện duyên để tham dự trọn vẹn suốt cả Tuần Pháp Hội để tường thuật những Phật sự đã diễn ra. Nhưng cũng may thay Tâm Tường tôi cũng còn một chút phước duyên với Thượng tọa Thích Huyền Châu là Giám viện của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc.

Xem chi tiết