Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Tâm tư của Người Huynh Trưởng Già lãnh thọ Bồ tát Giới tại gia

Có thể nói đây là một “Tuần Pháp Hội Phật Đản, PL. 2565” rất đặc biệt của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Vì chúng ta thấy màu Lam xanh của những Huynh Trưởng thuộc Gia Đinh Phật Tử Miền Quảng Đức Hoa Kỳ thân thương đã về đây.

Rất tiếc là Tâm Tường tôi, đã không có đầy đủ thiện duyên để tham dự trọn vẹn suốt cả Tuần Pháp Hội để tường thuật những Phật sự đã diễn ra. Nhưng cũng may thay Tâm Tường tôi cũng còn một chút phước duyên với Thượng tọa Thích Huyền Châu là Giám viện của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc.

Đó là sau khi nhận được điện thoại của anh Minh Quang - Lê Văn Thẩm là bạn thân của tôi, anh cho hay là trong khoảng thời gian của “Tuần Pháp Hội Phật Đản P.L. 2565’ nầy, Thầy có tổ chức Lễ Truyền Giới cho Giới tử Xuất gia, Truyền Bồ Tát Giới tại gia, truyền giới Thập Thiện và truyền Ngũ giới vào ngày cuối cùng của Pháp Hội. Anh đã được Thượng Tọa cho hay là hãy thông báo đến các Anh Chị  Em Huynh Trưởng trong Tổ  chức Gia Đình Phật Tử ai muốn Thọ Giới Bồ tát tại gia thì hãy ghi danh, và hiện nay anh đã lên Email cũng như gọi báo cho tôi (Cát) biết.

Thế là sau một ngày suy nghĩ mãi… nên ghi danh nữa hay không?... cứ dằn vặt ở trong lòng... Và cuối cùng tôi đã chọn cho mình một lối đi… Tôi nhờ anh Thẩm ghi danh cho tôi…và… hạ hồi phân giải. Hơn nữa, tôi cũng đã bỏ lỡ rất nhiều lần rồi, mà bây giờ đợi… thì biết đợi đến bao giờ đây, thôi thì đành chịu vậy.

Và tiếp theo muốn chắc chắn, tôi đã gọi thẳng đến Thượng Tọa Thích Huyền Châu để xin Thầy cho chúng tôi ghi tên thọ Bồ tát Giới tại gia... Và may mắn thay Thầy đã hoan hỷ cho cả ba (3) anh em chúng tôi: Anh Tâm Hòa - Lê Quang Dật, Minh Tánh - Đỗ Khắc Hoàng Chánh và tôi Tâm Tường - Lê Đình Cát được lãnh thọ Bồ tát Giới tại gia. Ngoài ra Thầy còn cho chúng tôi được mặc Đồng phục của Gia Đình Phật Tử (thay vì áo tràng, bởi vì chúng tôi đều là những Huynh Trưởng). Khi hay tin nầy chúng tôi vui sướng vô hạn.

Vào sáng sớm ngày 5 tháng 6 năm 2021, trong không khí trang nghiêm nơi Chánh điện, chúng tôi nhận thấy trong Đại Giới Đàn có đầy đủ Tam sư, Thất chứng, Tứ vị Dẫn thỉnh và Tả hữu Giám đàn, cùng nội đàn, ngoại hộ đăng Đàn Truyền giới cho Chúng Sa Di Ni, Chúng Thức Xoa Ma Na và Chúng Bồ Tát Xuất gia. Và buổi chiều là là Lễ Đăng Đàn Truyền Giới cho chúng Bồ Tát tại gia, chúng Thập Thiện và chúng Thọ Tam Quy Ngũ Giới.

Thật không ngờ đây là một buổi lễ thật uy nghi mà Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc đã tổ chức. Thú thật Tâm Tường tôi cũng đã từng tham gia nhiều buổi Lễ Thọ Bồ tát giới tại, nhưng chưa có một một lễ nào mà trang trọng như hôm nay. Đó chính là niềm vui sướng, sự hạnh phúc cho những giới tử được lãnh thọ giới hôm nay.

Vì vậy qua bài viết nầy, Tâm Tường tôi rất mong những người con Phật, như chúng ta, ngoài công việc làm ngoài đời để kiếm kế mưu sinh ra, chúng ta phải luôn tu tâm sửa tánh, hầu mong cho cuộc sống của riêng mình, gia đình mình và xã hội luôn được an bình. Và cũng nhờ cái tâm nầy mà chúng ta cố làm sao để mà xóa bỏ những hiểu lầm, hầu đến với nhau trong sự hiểu biết và thương yêu lẫn nhau. Và khi đó chúng ta sẽ hưởng được một cuộc sống hạnh phúc vậy. 

Ôi! thật không gì làm cho Tâm Tường khâm phục hơn được.

Đó mới chính là ý sống của những người con Phật đã học Phật đúng với ý nghĩa của đạo Phật. Và đó cũng là chính là “Những Con Tim Cùng Một Nhịp của những người con Phật” không những trong ngày Đại Lễ Phật Đản – 2021, P.L. 2565 nầy… mà cho tất cả về sau nầy và mãi mãi vậy.

Đây là những lời rất thật mà Tâm Tường tôi muốn viết về ngày Đại Giới Đàn Thương Na Hoà Tu và Khai giảng năm học mới trong “Tuần Pháp Hội Phật Đản, P.L. 2565” tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc.

Nam Mô Bẩn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc –  ngày 5/6/2021

Mùa Phật Đản – 2021, P.L. 2565

Người huynh Trưởng Già

Tâm Tường- Lê đình Cát

 

NIỀM TIN CỦA CON

Kính tặng: Quý Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa trong Giới Đàn “Bồ Tát Giới” .

Thế gian từ đây xin giã từ

Đi tìm Đạo pháp trọn đời tu

An nhiên, tự tại chẳng nê chấp,

Vị tha, độ lượng đầy lòng từ.

 

Phật pháp Chư Tôn đã thấu triệt

Mầm Đạo quán chiếu bậc chân tu

Người là niềm tin luôn ngời sáng,

Dẫn dắt chúng con đến chân như.

 

Bồ Đề Phật Quốc, June -  2021

Mùa Phật Đản, PL. 2565

Tâm Tường - Lê đình Cát