Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Thơ của huynh trưởng Tâm Tường - Lê Đình Cát đề tặng Thầy Huyền Châu

LTS: Tâm Tường – Lê Đình Cát là một Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử lão thành, có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc giữ gìn và truyền trao chánh pháp Như Lai. Mùa Vu lan 2021 năm nay, Huynh trưởng đã có duyên lành về đến Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, tham dự ngày cuối của Khóa tu học này. Để tỏ lòng kính ngưỡng sâu xa lên Thầy Giám viện, Huynh trưởng đã đề tặng bài thơ: Lời Từ Hiền. Chúng tôi trân trọng đăng tải để quý độc gia yêu thơ cùng thưởng thức.

 

LỜI TỪ HIỀN

Kính tặng: Thượng Tọa Thích Huyền Châu

 

Vui mừng biết nói sao chừ?

Cơ duyên hiếm có… đâu ngờ, thật may

Hôm nay nghe được lời Thầy

Giảng bài “Pháp nhủ” đượm đầy lời khuyên.

 

Lắng nghe những lời từ hiền

Từng câu, từng chữ, triền miên dạt dào

Ôi sao, nhân hâu, ngọt ngào

Như giòng suối ngọt rót vào tâm con.

 

Ðạo dầu khó mấy chẳng sờn

Cố lo tu lấy để không uổng đời

Chớ đừng ngồi đó than trời

Ðể rồi uổng phí cả đời được chi.

 

Ðời có sanh, tử… biệt ly

Người đi rồi đến… cũng thì tới nơi

Xa lìa mê muội đi thôi

Tìm về bến giác để đời an vui!

 

Lake Forest, September 06, 2021

Tâm Tường - Lê Đình Cát