Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

THÔNG TIN MỚI

Hoa Lòng Tặng Mẹ

Tàn chiến cuộc, Cha vào vòng lao lý, Bao nhiêu năm đày đọa chốn rừng sâu. Thương đàn con, tám đứa, tuổi xanh đầu, Ôi! Ngơ ngác, mất Cha, nhà cũng mất.

Chi tiết

Thơ của huynh trưởng Tâm Tường - Lê Đình Cát đề tặng Thầy Huyền Châu

LTS: Tâm Tường – Lê Đình Cát là một Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử lão thành, có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc giữ gìn và truyền trao chánh pháp Như Lai. Mùa Vu lan 2021 năm nay, Huynh trưởng đã có duyên lành về đến Viện Phật ...

Chi tiết

Thư Mời Pháp Hội: Tháng Bảy Vu Lan – Những bài học từ loài ngạ quỷ

Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc năm nay tổ chức Pháp hội báo hiếu với chủ đề Tháng Bảy Vu Lan – Những bài học từ loài ngạ quỷ. Thời gian Pháp hội: Từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 9 năm 2021. Tổ chức tại: 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, ...

Chi tiết
HÌNH ẢNH