Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

THÔNG TIN MỚI

Lạc quyên 3000 phần quà tặng quê nghèo mùa dịch Covid-19 tại Việt Nam

So với đời sống tại đất nước văn minh Hoa Kỳ, mặc dầu đại dịch gây ra nhiều tổn hại, nhưng dù sao đi nữa chúng ta cũng hưởng được nhiều phúc lợi từ tinh thần đến vật chất. Còn đồng bào miền quê Việt ...

Chi tiết

Tâm tư của Người Huynh Trưởng Già lãnh thọ Bồ tát Giới tại gia

Có thể nói đây là một “Tuần Pháp Hội Phật Đản, PL. 2565” rất đặc biệt của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Vì chúng ta thấy màu Lam xanh của những Anh Chị Em trong Gia Đình Phật Tử, tại Trung Tâm Tu Học Thích Quảng Đức ...

Chi tiết

Tường trình sơ lược về Tuần Pháp Hội Phật Đản năm 2021

Trong suốt 8 ngày, từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2021, Bồ Đề Phật Quốc đã tổ chức Tuần Pháp Hội Phật Đản để đón mừng ngày đức Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Mở đầu Pháp Hội là Đại Lễ Lạc Thành Ni Viện Bồ Đề Phật Quốc. Buổi lễ đ...

Chi tiết
HÌNH ẢNH