Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

THÔNG TIN MỚI

Tâm tư của Người Huynh Trưởng Già lãnh thọ Bồ tát Giới tại gia

Có thể nói đây là một “Tuần Pháp Hội Phật Đản, PL. 2565” rất đặc biệt của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Vì chúng ta thấy màu Lam xanh của những Anh Chị Em trong Gia Đình Phật Tử, tại Trung Tâm Tu Học Thích Quảng Đức ...

Chi tiết

Tường trình sơ lược về Tuần Pháp Hội Phật Đản năm 2021

Trong suốt 8 ngày, từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2021, Bồ Đề Phật Quốc đã tổ chức Tuần Pháp Hội Phật Đản để đón mừng ngày đức Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Mở đầu Pháp Hội là Đại Lễ Lạc Thành Ni Viện Bồ Đề Phật Quốc. Buổi lễ đ...

Chi tiết

Bản tin Tuần Pháp Hội Phật Đản năm 2021

Kính thưa quý vị, để đón mừng ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh, Bồ Đề Phật Quốc sẽ tổ chức Pháp Hội Phật Đản trong suốt 8 ngày, từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2021. Mục đích của Pháp hội Phật đản là để tạo điều ...

Chi tiết
HÌNH ẢNH