Thư mời Pháp hội Vu lan - Báo hiếu năm 2022

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

THƯ MỜI

PHÁP HỘI VU LAN - 2022

Kính thưa quý đồng hương Phật tử, quý cận sự tri thức gần xa.

Pháp Hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2022 được Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc tổ chức với 04 nội dung như sau:

1- Lễ thỉnh Tam thế chư Phật chứng minh.

2- Thọ trì kinh chú, niệm Phật hồi hướng, siêu độ thất tổ cửu huyền.

3- Lắng nghe pháp âm kinh tạng nguyên thủy.

4- Thí thực ngạ quỷ âm hồn.

- Thời gian:   Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022 

- Địa chỉ:       3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703

Đây là chương trình truyền thống giúp chúng ta hoàn thành tâm nguyện tri ơn, báo hiếu đến cha mẹ hiện tiền cũng như phụ mẫu bảy đời quá vãng.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật tử và đồng hương dành chút ít thời gian quang lâm tham dự.

Kính chúc quý vị thành tựu phước thọ an khang, hiếu tâm như ý.

Trân trọng.

Santa Ana, California, ngày 5 tháng 7 năm 2022

Thay mặt Ban Tổ Chức

Kính mời

Giám viện Thích Huyền Châu

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Thứ Năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022

- 08:30 AM: Thọ giới Bát Quan Trai

- 09:00 AM: Tụng kinh Vu lan

- 10:00 AM: Khai Đàn:

   + Trì 3 biến Chú Đại Bi

   + Tụng Kinh Địa Tạng

   + Niệm Phật kinh hành.

- 11: 15 AM: Thính Pháp:

   + Đề tài 1: Giết gián, dế, châu chấu sẽ tái sanh về đâu?

   + Giảng sư: Thích Huyền Châu

- 12:30 PM: Thọ trai

- 01:00 PM: Hoàn mãn.

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022

- 10:00 AM: Thọ trì:

   + Trì 3 biến Chú Đại Bi

   + Tụng Kinh Địa Tạng

   + Niệm Phật kinh hành.

- 11:15 AM: Thính Pháp:

   + Đề tài 2: Nữ quỷ bên thiền am

   + Giảng sư: Thích Huyền Châu

- 12:30 PM: Thọ trai

- 01:00 PM: Hoàn mãn.

Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022

- 10:00 AM: Thọ trì:

   + Trì 3 biến Chú Đại Bi

   + Tụng Kinh Địa Tạng

   + Niệm Phật kinh Hành.

- 11:15 AM: Thính Pháp:

   + Đề tài 3: Đang tắm vườn sau thấy quỷ hiện hình.

   + Giảng sư: TT. Thích Huyền Châu

- 12:30 PM: Thọ trai

- 03:00 PM: Học pháp (3 tiết)

- 06:30 PM: Thí thực ngạ quỷ âm hồn.

- 07:15 PM: Dược thực (cháo)

- 08:00 PM: Hoàn mãn.

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022

- 10:00 AM: Thọ trì:

    + Tụng Kinh Báo hiếu

    + Dâng sớ Kỳ an, Kỳ siêu

    + Cung tiến Thất tổ Cửu huyền

- 11: 30 AM: Thính pháp:

   + Đề tài 4: Cuộn chỉ duyên tình

   + Giảng sư: Thích Huyền Châu

- 12:30 PM: Thọ trai

- 01:00 PM: Hoàn mãn.