Thư Mời - Góp một Bàn tay Xây Trường Đại Học

Kính thưa: Quý tôn đức Tăng Ni, quý thức giả, Phật tử và Đồng hương.

Đại học Sakya Buddha đang từng bước hoàn thiện công trình xây dựng và thủ tục cấp bằng Master Triết Học Phật Giáo. Đây là một công trình có ý nghĩa lịch sử to lớn, là ruộng phước thanh tịnh vô song, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Vì thế, chúng tôi kêu gọi các bậc thức giả, quý mạnh thường quân,… hãy cùng nhau góp một bàn tay xây Trường Đại Học.

Chương trình sẽ được long trọng tổ chức tại:

Địa chỉ: 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, U.S.A.

Lúc 6:00 PM, ngày 12 tháng 11 năm 2023.

Ủng hộ bằng cách:

THAM DỰ TIỆC CHAY GÂY QUỸ

Hoặc đúng 6:00 PM, ngày 12 tháng 11 năm 2023, kính mời quý vị xem và gọi điện trực tiếp vào Đài truyền hình:

BỒ ĐỀ PHẬT QUỐC TV 57.15

Chi tiết xin liên lạc điện thoại số (714) 328-6087

Bố thí nào cao tột hơn pháp thí? Xây trường Đại học là bố thí phương tiện pháp thí tối thượng. Vì thế chúng tôi rất mong được kết duyên với lòng hảo tâm của quý vị. Cúi xin quý vị nhận nơi chúng tôi lòng biết ơn sâu sắc.

California, ngày 21 tháng 10 năm 2023

Trân trọng kính mời

Giám viện Thích Huyền Châu