Thông báo chiêu sinh và Giáo trình Lớp Sơ Trung Đẳng Phật Học tại Houston, Texas

THÔNG BÁO

CHIÊU SINH KHÓA SƠ TRUNG ĐẲNG PHẬT HỌC

Đại học Sakya Buddha trân trọng Thông Báo Chiêu Sinh Khóa Sơ Trung Đẳng Phật Học. Nội dung giảng dạy gồm 28 môn, toát lên nền tảng căn bản giáo nghĩa Nam – Bắc truyền Phật giáo. Đứng lớp là những Giáo thọ có nhiều kinh nghiệm học Phật và nhiệt thành truyền trao kiến thức.  

Khóa học miễn phí, được tổ chức theo mô hình tín chỉ tam cá nguyệt, kéo dài 3 năm, mỗi năm 46 tuần, mỗi tuần 6 giờ, học từ 6:00pm đến 9:00pm vào tối thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần. Thời gian này rất thích hợp cho các Phật tử vừa đi làm vừa muốn mở rộng kiến thức Phật học.

Tiêu chuẩn Ghi Danh không phân biệt tôn giáo và độ tuổi.

Các Học viên tốt nghiệp, tín chỉ sẽ được Đại học Sakya Buddha thừa nhận theo giấy phép giáo dục tại Hoa Kỳ.

Khóa học Khai giảng ngày 14 tháng 9 năm 2024.

Ban Giám Viện chúng tôi rất hân hạnh được chào đón quý Tăng Ni, Phật Tử và các cận sự tri thức đầu tiên của Lớp Sơ Trung Đẳng Phật Học.

Trân trọng kính mời.

Đại học Sakya Buddha, ngày 20 tháng 5 năm 2024

Thay mặt Ban Giáo Thọ

Giám viện Thích Huyền Châu

----------------------------------------------------------------------------------

BAN GIÁO THỌ: Thầy Huyền Châu, Thầy Nguyên Định, Thầy Đức Phước, Thầy Vạn Hải, Sư Minh Lợi, Thầy Lệ Minh, Thầy Pháp Nhẫn, SC. Huệ Hoàn

----------------------------------------------------------------------------------

GIÁO TRÌNH LỚP SƠ TRUNG ĐẲNG PHẬT HỌC

1-Tư tưởng Phật học

2- Phật pháp Cơ bản (Pháp Uẩn Túc Luận)

3- Kinh Pháp Cú

4- Kinh Bát Đại Nhân Giác

5- Kinh Bách Dụ

5- Kinh Tứ Thập Nhị Chương

7- Kinh Trung A Hàm (lược giảng)

8- Kinh Tạp A Hàm (lược giảng)

9- Kinh Trung Bộ (lược giảng)

10- Kinh Tăng Chi Bộ  (lược giảng)

11- Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

12- Nhị Khóa Hiệp Giải

13- Kinh Di Giáo

14- Kinh Kim Cang

15- Kinh Thắng Man

16- Kinh Duy Ma Cật

17- Kinh Viên Giác

18- Kinh Phật Thuyết A Di Đà

19- Tâm Kinh Bát Nhã

20- Luận đại thừa trăm pháp

21- Du già Bồ tát giới

22- Lược sử Phật giáo Ấn - Trung

23- Lược sử Phật giáo Đông Nam Á

24- Phật giáo Âu Mỹ

25- Phật giáo và Nữ Giới

26- Vi Diệu Pháp

27- Câu Xá Luận

28- Thực tập dã ngoại