Thư mời và Chương trình Tuần Pháp Hội Phật Đản năm 2024

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

THƯ MỜI

TUẦN PHÁP HỘI PHẬT ĐẢN NĂM 2024

Tổ chức từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2024

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý cận sự tri thức gần xa.

Giáo pháp thâm diệu của Như lai đã đem lại ích lợi không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên qua thời gian, nếu không được đọc tụng trùng tuyên giảng nói thì sẽ dần trôi vào quên lãng. Vì thế mùa Phật đản năm nay, chúng tôi tổ chức Tuần pháp hội, với các nội dung chính như sau:

1- Tưởng niệm đức Phật đản sinh lần thứ 2648

2- Trùng tụng 5 bộ kinh Đại thừa

3- Lắng nghe 3 pháp yếu đoạn sanh thoát tử

4- Khai giảng năm học mới

5- Góp một Bàn tay Xây trường Đại học

Tuần Pháp hội đặc biệt năm nay sẽ được tổ chức trang nghiêm:

           - Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2024

- Tại địa chỉ: 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, CA 92703, USA

- Mọi chi tiết, xin gọi số phone: (714) 328-6087

Rất mong quý Tôn đức và Cận sự tri thức dành chút thời gian quang lâm tham dự.

California, ngày 3 tháng 4 năm 2024

Thay mặt Ban tổ chức

Trân trọng kính mời

Giám viện Thích Huyền Châu

------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

TUẦN PHÁP HỘI PHẬT ĐẢN NĂM 2024

Thứ Bảy, ngày 25/5/2024:

- 09:00 AM: Khai đàn, Khải thỉnh Tam bảo

- 09:15 AM: Thế phát Xuất gia

- 09:30 AM: Tụng Kinh Dược Sư

- 10:45 AM: Giải lao

- 11:00 AM: Tụng Kinh Địa Tạng

- 12:30 PM: Thọ trai

- 01:00 PM: Tụng Kinh Địa Tạng (tt)

- 03:00 PM: Hoàn mãn.

Chủ Nhật, ngày 26/5/2024:

- 09:00 AM: Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

- 10:45 AM: Giải lao

- 11:00 AM: Tụng Kinh Pháp Hoa

- 12:30 PM: Thọ trai

- 01:00 PM: Tụng Kinh Pháp Hoa (tt)

- 03:00 PM: Hoàn mãn.

Thứ Hai, ngày 27/5/2024:

- 06:00 PM: Tụng Kinh Pháp Hoa (tt)

- 07:30 PM: Giải lao

- 07:45 PM: Tụng Kinh Pháp Hoa (tt)

- 09:00 PM: Hoàn mãn.

Thứ Ba, ngày 28/5/2024:

- 06:00 PM: Tụng Kinh Pháp Hoa (tt)

- 07:30 PM: Giải lao

- 07:45 PM: Tụng Kinh Pháp Hoa (tt)

- 09:00 PM: Hoàn mãn.

Thứ Tư, ngày 29/5/2024:

- 06:00 PM: Tụng Kinh Pháp Hoa (tt)

- 07:30 PM: Giải lao

- 07:45 PM: Tụng Kinh Pháp Hoa (tt)

- 09:00 PM: Hoàn mãn.

Thứ Năm, ngày 30/5/2024:

- 06:00 PM: Tụng Kinh Pháp Hoa (tt)

- 07:30 PM: Giải lao

- 07:45 PM: Tụng Kinh Pháp Hoa (tt)

- 09:00 PM: Hoàn mãn.

Thứ Sáu, ngày 31/5/2024:

- 06:00 PM: Tụng Kinh Pháp Hoa (tt)

- 07:30 PM: Giải lao

- 07:45 PM: Tụng Kinh Pháp Hoa (hết)

- 09:00 PM: Hoàn mãn.

Thứ Bảy, ngày 01/6/2024:

- 09:00 AM: Tụng nghi thức Khánh Đản

- 09:30 AM: Truyền giới Du già Bồ tát và Tam quy Ngũ giới.

- 10:15 AM: Lễ Tắm Phật

- 10:45 AM: Giải lao

- 11:00 AM: Tụng Kinh Đại bát Niết bàn

- 12:30 PM: Thọ trai

- 01:00 PM: Tụng Kinh Đại bát Niết bàn (tt)

- 03:00 PM: Hoàn mãn.

Chủ nhật, ngày 02/6/2024:

06:00 PM – 09:00 PM: Gây quỹ Xây trường Đại học, tiệc chay do nhà hàng phục vụ.

Chương trình có truyền hình Trực tiếp trên Bo De Phat Quoc TV-57.15