Lời tự bạch

Kính gởi: Quý Tăng Ni sinh, chư vị thức giả, Phật tử và Đồng hương.

Kính thưa chư liệt vị,

Cộng đồng Phật giáo Việt Nam hình thành tại Hoa Kỳ đã hơn 40 năm với những sinh hoạt văn hóa Phật giáo rất phong phú đa dạng nhưng lại chưa có một chương trình giáo dục để hướng dẫn cho người có nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu Phật học.

Vì muốn tạo điều kiện thuận lợi cho những người bước đầu phát tâm học Phật và những ai muốn nâng cao kiến thức Phật học hơn nữa, nên Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc tổ chức Khóa học với hai chương trình:

– Sơ – Trung đẳng Phật Học 

– Cao đẳng Phật Học

Thời gian Khóa học 3 năm, mỗi năm 46 tuần vào các ngày:

-Thứ 2, 4, 6 từ 7:00pm – 9:00pm

-Thứ 7 từ 3:00pm – 6:00pm

Với giáo trình gồm hai hệ thống Nam và Bắc truyền cùng 12 vị Tăng Ni giáo thọ giàu kinh nghiệm giảng dạy, chúng tôi tin rằng Khóa học sẽ mang đến hạnh phúc và phước báo to lớn cho quý vị.

Trong tương lai, chúng tôi còn hướng đến xây dựng một hệ thống giáo dục với chương trình được Bộ giáo dục Hoa Kỳ chấp nhận. Do đó, chúng tôi tất mong quý vị lưu tâm để cho Phật sự lợi lạc quần sanh này sớm thành tựu viên mãn.

Trân trọng kính chúc quý vị nhiều an vui.

California, ngày 15 tháng 01 năm 2018

Thay mặt Ban Giám Viện

Cẩn bạch

Tỳ kheo Thích Huyền Châu