Ngày 29/11/2017, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc đã tổ chức phát quà từ thiện Lần 3

Dân cư hai xã trên vốn gặp nhiều gian khó, giờ thêm nạn bão lụt tàn phá hoa màu khiến đời sống của họ cơ hàn hơn. Món quà mọn của Viện Phật Học chỉ là niềm an ủi phần nào mà thôi. Xin thay mặt bà con vùng lũ, chúng tôi chân thành thâm tạ công đức quý Phật tử đã phát tâm đóng góp trong 3 đợt cứu trợ vừa qua. Dưới đây là một vài hình ảnh xin tỏ lòng tri ân chư liệt vị.