Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

297 Phần Quà Tặng Cho Bà Con Tại Thôn Phú Mỹ, Tây Sơn, Bình Định (Lần 3)


Lần 3 - ngày 25/7/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã gởi tặng 297 phần quà cho bà con tại thôn Phú Mỹ, Tây Sơn, Bình Định.

Mỗi phần trị giá gần 5 USD.

Hiện nay dịch Covid-19 đang lây lan mạnh. Đời đống quê nghèo lại càng nghèo khó hơn. Cho nên mỗi phần quà dù ít ỏi cũng trở thành quý giá đối với bà con miền quê.

Xin chắp tay cầu nguyện chư Phật mười phương tác chứng cho công đức huệ thí thanh tịnh của quý vị.

Trân trọng.

Dưới đây là vài hình ảnh ghi nhận được: