Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Bát Cơm Hương Tích – Lần 3 (Ngày 21/3/2021)


Sáng ngày 21/3/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 170 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Tuần này bệnh nhân dùng cơm với nhiều thực phẩm được chế biến công phu hơn. Đặc biệt, có 2 bệnh nhân nặng, mạng sống được tính lùi từng ngày, nhưng cũng đã hoan hỷ thọ nhận “bát cơm hương tích” của chương trình.

Xin chắp tay cầu nguyện hương từ bi của đại chúng thơm ngát cõi tịch không.

Dưới đây là vài hình ảnh ghi nhận được: