Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Bát Cơm Hương Tích – Lần 14 (Ngày 6/6/2021)


Trưa ngày 6/6/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 180 phần cơm cho bệnh nhân già yếu tại 4 địa điểm: Phú Thọ, Phú Thịnh, Phú Mỹ và Bình Tường thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Trong thời gian nay, Việt Nam đang hạn chế nhiều sinh hoạt cộng đồng để né tránh dịch Covil-19, và đây chính là những việc làm có tính chất nổ lực rất lớn của những người thực hiện chương trình.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được: