Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Bát Cơm Hương Tích – Lần 7 (Ngày 18/4/2021)


Sáng ngày 18/4/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Đến nay đã 7 tuần, nhìn lại thấy mỗi tuần trôi qua Bát Cơm Hương Tích được chuẩn bị và gia công tươm tất hơn. Như lời Phật dạy:

“Khi làm bố thí mà tùy theo tâm nguyện của mình thì sẽ được phước báo ứng hiện:

Nếu dùng các đồ vật có màu đẹp hương thơm, hoặc vị ngon mềm mại, rồi tự tay làm bố thí, thì sẽ được phước báo là mọi người tôn trọng, quyến thuộc đầy đủ, và giàu sang an vui.

Nếu bố thí ẩm thực, thì sẽ được mạnh khỏe.

Nếu bố thí đèn dầu hay đèn bơ, thì sẽ mở thiên nhãn.

Nếu bố thí âm nhạc, thì sẽ đắc thiên nhĩ.

Nếu bố thí thuốc thang, thì sẽ được trường thọ.

Nếu bố thí chỗ ở, thì sẽ được lầu các và ruộng vườn.

Nếu thuyết Pháp để bố thí chúng sanh, thì sẽ được Đạo cam lộ.”

Chương trình Bát Cơm Hương Tích đang từng bước hướng đến thành tựu những duyên lành như trên.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận được: