Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Bát Cơm Hương Tích – Lần 2 (Ngày 14/3/2021)


Sáng ngày 14/3/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 220 phần ăn trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Tuần này đổi món bánh mì, cari và sữa. Phật tử giúp việc tham dự đông hơn, phần ăn nhiều hơn và niềm vui cũng rạng rỡ hơn.

Phật dạy những ai thanh tịnh bố thí thực phẩm cho người bệnh, công đức bằng cúng dường ngài không khác.

Dưới đây là vài hình ảnh ghi nhận được: