Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Bát Cơm Hương Tích – lần 1 (ngày 7/3/2021)


Sáng ngày 7/3/2021, Đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc đã bắt đầu tiến hành bảo trợ 200 phần ăn trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, Bình Định.

Chương trình này sẽ được tiến hành Chủ Nhật mỗi tuần. Số phần ăn sẽ giao động theo số lượng bệnh nhân nhập viện tại Trung Tâm Y Tế. Các Phật tử địa phương là người phát tâm chế biến thức ăn và trao đến tận tay người bệnh.

Dưới đây là vài hình ảnh ghi nhận được: