Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Bát Cơm Hương Tích – Lần 10 (Ngày 2/5/2021)


Sáng ngày 2/5/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Mỗi hạt cơm mang nặng hương lòng. Bát Cơm Hương Tích hướng đến bố thí xứng đáng như bậc chân nhân. Hành theo lời Phật dạy trong Kinh Tăng Chi, đó là: bố thí có lòng tin; bố thí có kính trọng; bố thí đúng thời, bố thí với tâm không gượng ép, bố thí không làm thương tổn mình và người. 

Nhìn vào hình ảnh chúng ta cũng có thể cảm nhận được phần nào ý nghĩa cao đẹp này.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận được: