Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Bát Cơm Hương Tích – Lần 9 (Ngày 26/4/2021)


Sáng ngày 26/4/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Thạnh, khu phố Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Đây là một bệnh viện nghèo tại vùng miền núi. Bệnh nhân đa số là người dân tộc Bana có đời sống cơ bần lạc hậu. Cho nên trong lúc bệnh tật ngặt nghèo mà có được phần cơm ngon miệng thì đối với họ là một quà tặng rất quý giá.

Chúng ta biết đức Phật dạy trong kinh Phạm Võng rằng: Nếu thấy người già cả, tật bệnh, phụ nữ sinh sản... mà trong một niệm, đủ lòng đại từ, bố thí thuốc thang, ăn uống, áo mền... khiến cho họ được an ủi thì phước đức không thể nghĩ bàn.

Qua đó cho thấy chương trình Bát Cơm Hương Tích đang thành tựu phước lành như lời Phật dạy vậy.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận được: