Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Thông báo - Thư mời

Thư mời tham dự: Ba ngày Tết Tân Sửu, bốn ngày Pháp Hội Dược Sư 2021

 31/01/2021

Kính gởi quý thiện hữu tri thức, quý Phật tử và đồng hương. Ba ngày đầu năm tri ơn tổ tiên tưởng nhớ cội nguồn, bốn ngày đầu Xuân hưng phát thánh tài là những gì mà Bồ Đề Phật Quốc có thể trợ duyên cho quý vị.

Xem chi tiết

Thư mời Tất niên và Cúng dường Tạ pháp 2020

 28/01/2021

Vẫn biết rằng ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 chưa chấm dứt, nhưng không vì thế mà chúng ta đình chỉ tất cả những sinh hoạt mang đến giá trị tác thành phước đức giúp mạng căn an ổn dài lâu. Cho nên, sinh hoạt tất niên là duyên lành cuối năm để chúng ta ôn cố tri tân, cúng dường tạ pháp, tạo dựng phước đức tốt lành cho chính mình.

Xem chi tiết