Thư Mời - Tham Dự Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Trường Đại Học Phật Giáo

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thư Mời

Tham Dự Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Trường Đại Học Phật Giáo

Kính thưa quý tôn đức Tăng Ni, chư vị thức giả, Phật tử và đồng hương.

Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc sau 7 năm chuẩn bị, với 3 khóa học hình thành, đến nay 3 chương trình Thạc sĩ, 1 chương trình Tiến sĩ và 4 chương trình Ngôn ngữ đã được cấp phép tuyển sinh.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất hiện nay chưa đủ điều kiện cho một ngôi trường với nhiều sinh hoạt như các Trường Đại Học tại Hoa Kỳ. Vì thế chúng con phát tâm xây dựng Trường Đại học Sakya Buddha với nhiều hạng mục trên tổng diện tích gần 300.000 ft², ước tính chi phí ban đầu hơn 25 triệu Mỹ kim.

Chúng con thiết nghĩ đây là Phật sự chung, mang đến lợi ích và phước báo to lớn cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam, cho nên chúng con mở lời cầu xin sự gia tâm bảo trợ của quý mạnh thường quân và các bậc tịnh tín ưu tư đến sự hưng vong của Chánh pháp, bằng cách tham dự:

Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Trường Đại Học Phật Giáo

Được tổ chức vào lúc:

5:00 PM, ngày 4 tháng 2 năm 2023 (nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mão).

Tại địa chỉ: 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, U.S.A.

Bố thí pháp là bố thí tối thượng. Xây dựng Đại học Phật giáo làm phương tiện Bố thí Chánh pháp, công đức không thể nghĩ bàn.

Trước thềm năm mới, kính chúc quý vị Tân Xuân Khai Thái.

Trân trọng kính mời.

Giám viện Thích Huyền Châu

Điện thoại: (714) 328-6087