Thư mời tham dự pháp hội Vô Lượng Thọ 2022

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

THƯ MỜI

Tham dự pháp hội Vô Lượng Thọ 2022

Kính thưa Quý tôn đức Tăng Ni, chư vị thức giả, Phật tử và Đồng hương.

Tây phương Tịnh độ là hóa thành bất thoái giúp những ai chưa chứng quả niết bàn vô sanh sẽ nhanh chóng thành tựu lạc cảnh tối thắng.

Vì thế, thường lệ vào cuối năm Dương lịch, đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc có tổ chức khóa tu học gieo duyên tịnh độ, lấy tên đức Phật Vô Lượng Thọ làm danh xưng Pháp hội.

Năm nay, Pháp hội được tổ chức 4 ngày, bắt đầu từ:

  • Ngày 29 tháng 12 năm 2022 đến ngày 01 tháng 01 năm 2023
  • Tại địa chỉ: 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, CA 92703, U.S.A.

Ngoài các thời khóa công phu tịnh độ truyền thống, chúng ta còn được lắng nghe giáo nghĩa sơ thời được rút ra từ Kinh Nghĩa Túc.

Tuệ căn được trưởng dưỡng từ giáo nghĩa thanh tịnh, tạng tâm được huân tu từ hồng sanh bất thoái sẽ là nền tảng giúp chúng ta vãng sanh Tây phương Tịnh độ.

Chúng tôi trân trọng cung đón quý hành giả trong pháp hội năm nay.

Nam mô Thường tinh tấn Bồ tát Ma ha tát.

California, ngày 15/12/2023

Thay mặt Ban tổ chức

Trân trọng kính mời

Giám viện Thích Huyền Châu

Để biết thêm chi tiết, xin quý vị xem tại:

www.bodephatquoc.org hoặc gọi số (714) 328-6087

CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ 2022

Thứ Năm, ngày 29/12/2022

- 10:00 AM: Tụng Kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật kinh hành.

- 11:15 AM: Thuyết pháp:

+Kinh Nghĩa Túc, bài 1: VIỄN LY THAM DỤC

+Giảng sư: Thầy Huyền Châu

- 12: 30 PM: Thọ trai và Hoàn mãn

 

Thứ Sáu, ngày 30/12/2022

- 08:30 AM: Thọ giới Bát Quan Trai

- 09:00 AM: Lạy Tam Thiên Phật

- 10:00 AM: Tụng Kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật kinh hành.

- 11: 15 AM: Thuyết pháp:

+Kinh Nghĩa Túc, bài 2: GIAM MÌNH TRONG HANG ĐỘNG

+ Giảng sư: Thầy Huyền Châu

-12: 30 PM: Thọ trai.

- 05:45 PM đến 09:00 PM: Học pháp.

 

Thứ Bảy, ngày 31/12/2022

- 09:00 AM: Thiền Quán 45 phút.

- 10:00 AM: Tụng Kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật kinh hành.

- 11:15 AM: Thuyết pháp:

+Kinh Nghĩa Túc, bài 3: BUÔNG BỎ TÀ KIẾN?

+Giảng sư: Thầy Huyền Châu

- 12: 30 PM: Thọ trai.

- 01:20 PM: Học tiếng Phạn

- 03:00 PM đến 6:00 PM: Học pháp

 

Chủ Nhật, ngày 01/01/2023

- 09: 00 AM: Thọ Tam quy Ngũ giới (nếu có)

- 10: 00 AM: Tụng Kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật kinh hành.

- 11: 15 AM: Thuyết pháp:

+Kinh Nghĩa Túc, bài 4: SỰ THANH TỊNH TỐI THƯỢNG

+Giảng sư: Thầy Huyền Châu

- 12: 30 PM: Thọ trai và Hoàn mãn.