Pháp hội Du già Tưởng niệm Phật Đản năm 2023

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

THƯ MỜI

Kính thưa quý Tôn đức Tăng Ni, quý Học viên Phật tử đồng hương.

Nhân mùa thánh lễ tưởng niệm đức Phật Thích Ca Đản Sanh, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc thành tâm tổ chức 4 ngày Pháp hội Du Già với nhiều nội dung thiêng liêng như sau:

Ngày thứ nhất: Thỉnh ngũ phương chư Phật.

Ngày thứ hai: Thỉnh lục phương Bồ tát.

Ngày thứ ba: Thỉnh Bát Bộ Hộ Pháp.

Ngày thứ tư: Thỉnh Đại Thần Kim Cang.

Ngoài ra, mỗi ngày chúng tôi còn cung thỉnh đông đảo chư tôn đức Tăng Ni trùng tụng Kinh Đại Bát Niết Bàn. Đặc biệt, với Pháp thoại khai thị 25 thủ ấn Phật, chúng tôi hy vọng chương trình sẽ đem lại phước lạc thù thắng cho tứ chúng.

Pháp hội sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng, từ ngày 01 đến ngày 4 tháng 6 năm 2023, tại địa chỉ: 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703.

Trân trọng kính mời quý vị dành chút ít thời gian quang lâm tham dự. Sự hiện diện của quý vị sẽ góp phần thắp lên ánh sáng chánh pháp cho Đại học Sakya Buddha.

Kính chúc quý vị thân khỏe tâm an, đạo nghiệp viên thành.

 

California, ngày 12 tháng 05 năm 2023

Thay mặt Ban Tổ Chức

Trân trọng Kính mời

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc: Thầy Huyền Châu, điện thoại (714) 328-6087, Hoặc xem tại: www.bodephatquoc.org

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:

Thứ Năm, ngày 01/6/2023:

- 08:00 AM: Thỉnh ngũ phương chư Phật

- 09:00 AM: Tụng Kinh Đại Bát Niết Bàn

- 11:30 AM: Thuyết pháp:

     + Đề tài: 25 THỦ ẤN PHẬT (phần 1)

     + Giảng sư: Thích Huyền Châu

- 12:30 PM: Thọ trai Hoàn mãn.

 

Thứ Sáu, ngày 02/6/2023:

- 08:00 AM: Thỉnh lục phương Bồ tát

- 09:00 AM: Tụng Kinh Đại Bát Niết Bàn

- 11:30 AM: Thuyết pháp:

     + Đề tài: 25 THỦ ẤN PHẬT (phần 2)

     + Giảng sư: Thích Huyền Châu

- 12:30 PM: Thọ trai Hoàn mãn.

 

Thứ Bảy, ngày 03/6/2023:

- 08:00 AM: Thỉnh Bát bộ Hộ pháp

- 09:00 AM: Tụng Kinh Đại Bát Niết Bàn

- 11:30 AM: Thuyết pháp:

     + Đề tài: 25 THỦ ẤN PHẬT (phần 3)

     + Giảng sư: Thích Huyền Châu

- 12:30 PM: Thọ trai Hoàn mãn.

 

Chủ Nhật, ngày 04/6/2023:

- 08:00 AM: Lễ thỉnh Kim Cang Thần.

- 09:00 AM: Tụng Kinh Đại Bát Niết Bàn

- 11:30 AM: Thuyết pháp:

     + Đề tài: 25 THỦ ẤN PHẬT (phần cuối)

     + Giảng sư: Thích Huyền Châu

- 12:30 PM: Thọ trai.

- 02:00 PM: Thí thập phương Cô hồn.

- 03:00 PM: Hoàn mãn.