Lời thưa – Lạc quyên xây dựng Đại Học Sakya Buddha

Kính gởi: Quý tôn đức Tăng Ni, chư vị thức giả, Phật tử và Đồng hương.

Kính thưa chư liệt vị,

Cộng đồng Phật giáo Việt Nam hình thành tại Hoa Kỳ đã gần 50 năm với những sinh hoạt văn hóa phong phú đa dạng, nhưng chưa có một ngôi Trường Đại Học để hướng dẫn cho người có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và sống với Chánh pháp Như lai.

Sau 7 năm chuẩn bị, với 3 khóa học đã hình thành, đến nay Đại học Sakya Buddha với 3 chương trình Thạc sĩ, 1 chương trình Tiến sĩ và 4 chương trình Ngôn ngữ đã được công nhận pháp lý. Tuy nhiên, cơ sở vật chất hiện nay chưa đủ điều kiện cho một ngôi Trường Đại Học Phật giáo với nhiều sinh hoạt như các Trường Đại Học tại Hoa Kỳ. Vì thế bước đầu, chúng con phát tâm xây dựng ngôi trường Đại học Sakya Buddha với nhiều hạng mục trên tổng diện tích gần 300.000 ft², ước tính tổng chi phí hơn 25 triệu Mỹ kim.

Giấy phép hạng mục đầu tiên đã được thành phố Santa Ana, tiểu bang California chấp nhận, việc xây dựng đã được tiến hành. Tuy nhiên, chúng con thiết nghĩ đây là Phật sự chung, mang đến lợi ích và phước báo to lớn cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam, cho nên chúng con mạo muội mở lời cầu xin sự gia tâm bảo trợ của quý mạnh thường quân và các bậc tịnh tín ưu tư đến sự hưng vong của Chánh pháp.

Nguyện công đức xây trường hôm nay, hóa thành cung điện bảy báu cho mai sau.

Mọi sự cúng dường bảo trợ xin gởi về: Giám viện Thích Huyền Châu

- Địa chỉ: 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, U.S.A.

- Nội dung check ghi: Vien Phat Hoc Bo De Phat Quoc, chú thích ghi rõ: Xây Đại Học Phật Giáo.

- Hoặc Zelle đến số 714 328 6087.

Cúi xin chư liệt vị nhận nơi chúng con lòng biết ơn sâu sắc.

Trân trọng kính chúc quý vị nhiều an vui.

California, ngày 8 tháng 12 năm 2022

Cẩn bạch,

(đã ấn ký)

Giám viện Thích Huyền Châu