Tường trình sơ lược về Tuần Pháp Hội Phật Đản năm 2021

Trong suốt 8 ngày, từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2021, Bồ Đề Phật Quốc đã tổ chức Tuần Pháp Hội Phật Đản để đón mừng ngày đức Thích Ca Mâu Ni đản sanh.

Mở đầu Pháp Hội là Đại Lễ Lạc Thành Ni Viện Bồ Đề Phật Quốc. Buổi lễ đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng trang nghiêm và trọng thể.

Dưới sự chứng minh của chư tôn thiền đức Tăng Ni, và sự hiện diện của đông đảo Phật tử, Thức Xoa Ma Na Thích Nữ Hiền Lương dâng lời tác bạch, chí thành thanh tịnh cúng dường ngôi già lam làm nơi tu học cho đức Phật và thầy Bổn sư Thích Huyền Châu, cùng lời phát nguyện sẽ trọn đời tu học cho đến ngày giác ngộ giải thoát viên mãn.  Hòa thượng chứng minh đã tán thán và khuyến tấn sự tinh cần tu tập của các phật tử Bồ Đề Phật Quốc.

Đến ngày thứ Hai của Pháp Hội, Bồ Đề Phật Quốc đã long trọng tổ chức Đại Lễ Mừng Khánh Đản đức Bổn Sư Thích Ca.

Đông đảo quý thiện nam, tín nữ, đã vân tập tham dự.  Chư Tăng Ni niêm hương bạch Phật, mở đầu ngày Đại lễ bằng trì tụng 21 biến chú Đại Bi. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Huyền Châu đăng đàn thuyết giảng Về Tổ Sư Thương Na Hòa Tu, là vị tổ thứ ba kế thừa Tổ A Nan. Sau khi thính pháp, đại chúng thực hành khóa lễ Sám Hối Hồng Danh để chuyển hóa nghiệp lực, tiêu trừ tội lỗi trong quá khứ và hiện tại, khiến thân tâm thanh tịnh, để cùng trang nghiêm cử hành Đại Lễ Phật Đản.

Đây là dịp cho nhân loại tưởng niệm ngày ra đời của một đấng Đại Hùng-Đại Lực-Đại Từ Bi. Mục đích đản sanh của Bồ tát Thái tử Tất Đạt Đa là để chỉ cho chúng sanh thấy rõ con đường giải thoát, truyền đạt những giáo lý giải thoát ấy cho con người biết sống bình an, hạnh phúc, vị tha.

Đặc biệt, cũng trong ngày mừng Khánh đản của đức Từ Phụ, có 7 tín nữ đã phát tâm xuất gia. Xuất gia theo đạo Phật không chỉ để giải thoát cho chính mình mà còn vì lợi ích cho hết thảy mọi loài chúng sanh. Hòa thượng chứng minh ân cần dạy bảo các giới tử xuất gia từ nay, phải trừ bỏ ái luyến phàm phu, giữ gìn thân khẩu ý, luôn xả thân học cầu đạo. Tiếp theo là Lễ tắm Phật, từng người lần lượt tiến đến hồ sen, thành kính rưới nước lên vai tượng Phật đản sanh. Đại chúng quán tưởng dùng dòng nước thanh tịnh ấy tẩy trừ mọi phiền não, sân si trong lòng, nguyện giữ tâm an nhiên trước thuận nghịch của cuộc sống. Sau cùng là Đại trai đàn Trai Tăng và Chẩn Tế, đây là dịp tốt cho đại chúng phát tâm cúng dường, bố thí, hoan hỷ xây dựng nền tảng của tất cả các hạnh lành.

Tiếp tục Pháp Hội là Tuần Lễ Sám Hối Tam Nghiệp. Mỗi ngày, chư Tăng Ni hướng dẫn đại chúng trì 21 biến chú Đại Bi và Lễ Ngũ Bách Hồng Danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài đã được tán thán rằng: “Nhân tu sáu độ, quả chứng một thừa, thệ nguyện rộng sâu như biển lớn, từ bi cao rộng như trời xanh, kim cang thân bất hoại, phát mười hai đại nguyện, trải vô lượng kiếp, linh ứng năm trăm tên lành.”  Công đức lễ bái danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát giúp tiêu diệt tội nghiệp, thân tâm an lạc.

Đặc biệt, mỗi ngày, ngoài giờ công phu, học giới và oai nghi, có 8 vị giảng sư thay nhau thuyết giảng về nhiều đề tài. Những buổi thính pháp chính là thời gian quý báu giúp cho chúng ta phát sinh trí huệ, đoạn trừ lòng nghi ngờ, có niềm tin đầy đủ, được muôn công đức lành, chuyển hóa các nghiệp tội và có khả năng đắc đạo.

Vào ngày cuối cùng của Pháp Hội, Bồ Đề Phật Quốc long trọng tổ chức Đại Giới Đàn Thương Na Hòa Tu.

Tổ chức Đại Giới Đàn là để cho thập phương Phật tử, dù tại gia hay xuất gia, có cơ duyên thọ giới đúng như chánh pháp, làm nơi nương tựa cho giới thể được châu viên, niềm tin thêm vững chắc, làm nền tảng trên con đường giác ngộ, giải thoát. 

Vào đúng 8 giờ sáng là Lễ cung an chức sự Đại Giới Đàn; tiếp theo là Lễ Tác Pháp Yết Ma Truyền Giới. Đại Giới Đàn đã cung thỉnh Tam Sư, Thất chứng, Tứ vị dẫn thỉnh, Tả hữu giám đàn, cùng nội đàn ngoại hộ đăng đàn truyền giới xuất gia cho chúng Sa Di Ni, Chúng Thức Xoa Ma Na, và Chúng Bồ tát Xuất gia. Sau đó, là Lễ Đăng Đàn Truyền Giới cho chúng Bồ Tát Tại Gia, chúng Thập Thiện, và chúng Thọ Tam Quy Ngũ Giới.

Chức năng của Đại Giới Đàn vô cùng quan trọng trong việc truyền trao giới pháp. Giới luật là nên tảng hàng đầu của người tu hành dù là tại gia hay xuất gia. Giới luật là mạng mạch trường tồn của Đạo Pháp. Giới luật là nguồn sống an lành, thanh tịnh của người con Phật, là động lực chính, đẩy bánh xe chánh pháp thức tỉnh quần sanh, là con thuyền Bát Nhã đưa người qua bể khổ. Nhờ thọ giới và trì giới mà phát sinh ra định, huệ, đạt đến chánh đẳng giác. Thọ giới và giữ giới hoàn toàn do chúng ta tự giác trong việc thành tựu nhân cách và đạt nhiều phước báu trong đời hiện tại và vị lai.

Sau cùng là Lễ Khai Giảng của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Đây là năm học thứ ba, cũng là năm học cuối của lớp Cao Đẳng Phật Học khóa một, và lớp Sơ Trung Đẳng Phật Học khóa hai.

Các học viên gặp nhau, hỏi thăm nhau về những bài kiểm tra, về các môn học của năm mới, về quý giáo thọ sư. Bỗng nhiên mọi người như hóa trẻ thơ với những nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ, xuất phát từ tâm thanh tịnh. Mục tiêu tối thượng của người Phật tử là sự giải thoát. Nếu không nắm vững ý nghĩa giải thoát thì chúng ta khó đạt được mục đích của mình.

Trong vòng vây của ái dục và phiền não, chúng ta phải nương vào giáo pháp của Phật dạy để thoát nỗi khổ đau của kiếp người. Đức Phật nói rằng: “tất cả nước biển chỉ có một vị là vị mặn; tất cả giáo pháp của ta chỉ có một vị là vị giải thoát”. Kho tàng giáo lý đồ sộ của Phật giáo gồm 84 ngàn pháp môn, chia làm ba tạng Kinh – Luật – Luận. Phật tử tại gia cần có những vị xuất gia, đang học và hành chánh pháp Như Lai, giảng dạy hướng dẫn thì mới có thể hiểu được lời Phật dạy.

Trân trọng kính mời quý vị Phật tử, quý đồng hương gần xa, cùng ghi danh học tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Viện Phật Học có nhiều chương trình giảng dạy Phật Pháp từ thấp đến cao, rất phù hợp cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ.

Bồ Đề Phật Quốc còn có chương trình học online giúp cho những ai không có đủ điều kiện đến lớp.

Mọi thắc mắc về chương trình dạy và học của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, xin quý vị liên lạc trực tiếp với Thượng tọa Giám Viện Thích Huyền Châu ở số phone: 714-328-6087, hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc, ở địa chỉ 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, CA 92703.

Ngoài ra, quý vị có thể xem chương trình hoằng pháp tại Bồ Đề Phật Quốc TV băng tần 57.15.

Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.

Ban Truyền Thông