Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Bản tin Tuần Pháp Hội Phật Đản năm 2021

Kính thưa quý vị, để đón mừng ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh, Bồ Đề Phật Quốc sẽ tổ chức Pháp Hội Phật Đản trong suốt 8 ngày, từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2021. Mục đích của Pháp hội Phật đản là để tạo điều kiện cho tất cả chúng ta có dịp tích tạo nhiều phước báu, để hồi hướng công đức cho hết thảy chúng sinh, mong cho tất cả đều được giải thoát tai ương, tiêu trừ bệnh tật. Tuần Lễ Pháp Hội Phật Đản bao gồm 5 chương trình chính như sau:

Một - Đại Lễ Lạc Thành Ni Viện Bồ Đề Phật Quốc

Hai – Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2645

Ba - Tuần Sám Hối Tam Nghiệp

Bốn – Đại Giới Đàn Thương Na Hòa Tu, và

Năm – Khai Giảng Năm Học Mới của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc

Kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, cả thế giới phải chật vật chống chọi với dịch bệnh, một chứng dịch gây bao mất mát tang thương và sợ hãi, dẫn theo rất nhiều hệ lụy khổ đau của kiếp người. Tuy nhiên, Chư Tăng Ni và nam nữ Phật tử tại Bồ Đề Phật Quốc vẫn cố gắng vượt lên trên tất cả khó khăn, không ngừng nỗ lực học pháp và hành trì pháp, đặc biệt đã cùng nhau kiến tạo thêm được ngôi phạm vũ mới, lấy tên là Ni Viện Bồ Đề Phật Quốc, tọa lạc tại 18042 Villa Park Road, Villa Park, California 92861. Đây là nơi thanh tu cho Ni chúng, và là địa điểm trợ duyên sau này cho chương trình đại học Phật giáo trong tương lai. Theo lời dạy của đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, Tăng chúng và Ni chúng đều là hàng xuất gia, cùng được học hỏi và thực hành chung Kinh Tạng của Phật. Những người xuất gia đều có khả năng chứng Thánh quả không khác. Do đó, Thượng tọa Thích Huyền Châu, với từ tâm phát nguyện độ sanh, theo chân đức Bổn Sư, tùy duyên hóa độ, “vì lợi ích, an lạc, hạnh phúc cho chư thiên và loài người”. Suốt mấy năm qua, Thượng tọa đã kiên trì dạy dỗ, hướng dẫn cho hàng nữ lưu hiểu rõ khả năng chứng đạo giải thoát, phát tâm xuất gia, tạo đầy đủ thiện duyên cho Ni chúng phát triển Giới Định Tuệ.

Kính mời toàn thể chư vị quang lâm tham dự Đại Lễ Lạc Thành Ni Viện Bồ Đề Phật Quốc vào ngày 29 tháng 5 năm 2021.  Để thuận tiện cho quý vị, ban Tổ Chức xin cung đón đại chúng bằng xe bus vào đúng 3 giờ chiều, tại Bồ Đề Phật Quốc, và đưa quý vị đến địa điểm Ni viện tham dự đại lễ lạc thành. Buổi lễ sẽ được long trọng tổ chức vào đúng 4 giờ chiều. Sau khi cung đón chư tôn thiền đức, giới thiệu quý khách tham dự, sẽ có chương trình tác bạch dâng cúng già lam, dâng hương cúng Phật, bạch tăng yết ma, trì chú và tuần chiểu đất già lam. Sau đó, là lễ Trai phạn cúng dường dược thực và đại chúng sẽ được đưa trở về Bồ Đề Phật Quốc. Sự hiện diện đông đảo của quý cư sĩ tại gia sẽ là sự chứng minh rõ nét nhất về vai trò hộ pháp thiêng liêng. Trong bốn chúng đệ tử Phật, ngoài hai chúng xuất gia thì hai chúng tại gia giữ vai trò rất quan trọng trong việc hộ trì Chánh pháp. Đức Thế Tôn thường tán thán chư thiện nam, tín nữ bằng câu “Lành thay! Lành thay!”  Chúng ta cùng thực hành đúng bổn phận của những thiện nam tín nữ, rất xứng đáng được tôn trọng, quý giá như vàng ngọc, và thơm ngát như hoa sen.

Chủ Nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021 sẽ là ngày mừng Khánh Đản của đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là ngày vô cùng đặc biệt với những chương trình như sau:

Đúng 10 giờ sáng: Khai đàn sám hối. Đây là thời khóa giúp toàn thể đại chúng chuyển hóa nghiệp lực, tiêu trừ tội lỗi trong quá khứ và hiện tại, khiến thân tâm mát mẻ, sạch sẽ như ngọc bình chuẩn bị đón nhận nước cam lồ.

Vào 11:15 phút sáng, Thượng Tọa Thích Huyền Châu sẽ đăng đàn thuyết giảng đề tài Về Tổ Sư Thương Na Hòa Tu.

Sau giờ thọ trai, vào lúc 1 giờ 30 chiều, chư tăng sẽ hướng dẫn khóa lễ Sám Hối Hồng Danh.

Đến 3 giờ chiều, Chư Tăng Ni và quý Phật tử tại Bồ Đề Phật Quốc sẽ trang nghiêm cử hành Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2645. Đây là dịp cho nhân loại tưởng niệm ngày ra đời của một đấng Đại Hùng-Đại Lực-Đại Từ Bi. Mục đích đản sanh của Bồ Tát Thái tử Tất Đạt Đa là để chỉ cho chúng sanh thấy rõ con đường giải thoát, truyền đạt những giáo lý giải thoát ấy cho con người biết sống bình an, hạnh phúc, vị tha.

Đến 3:30 chiều, là Lễ thế phát Xuất Gia. Xuất gia theo đạo Phật không chỉ để giải thoát cho chính mình mà còn vì lợi ích cho hết thảy mọi loài chúng sanh. Dựa vào nhân xuất gia mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và ba đời chư Phật đều đã chứng thành Phật quả. Người phàm phu thường không hiểu biết gì về pháp của người xuất gia, chỉ ham thích ngũ dục rồi mãi trôi lăn trong sanh tử. Còn người xuất gia thì sẵn sàng xả bỏ tất cả để cầu mong giác ngộ.

Tiếp theo là Lễ tắm Phật, là lúc chúng ta quán tưởng dùng dòng nước thanh tịnh tẩy trừ mọi phiền não, sân si trong lòng, nguyện giữ tâm an nhiên và thanh tịnh trước thuận-nghịch của cuộc sống.

Sau cùng là Đại trai đàn Trai Tăng và Chẩn Tế, đây là dịp tốt cho chúng ta phát tâm cúng dường, bố thí, gieo trồng ruộng phước.

Kính thưa quý vị, trong tuần lễ tiếp theo, liên tục từ thứ Hai đến thứ Sáu, tức là từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, là Tuần Lễ Sám Hối Tam Nghiệp. Mỗi ngày, bắt đầu từ 10 giờ sáng, Chư Tăng Ni tại Bồ Đề Phật Quốc sẽ hướng dẫn quý Phật tử trì 21 biến chú Đại Bi, Lễ Ngũ Bách Hồng Danh Quán Thế Âm Bồ Tát, Học Giới và Oai nghi. Đặc biệt, mỗi ngày sẽ có một thời thính Pháp vào lúc 11 giờ sáng với quý Tăng Ni như sau:

Ngày 31 tháng 5: Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm giảng về đề tài Ý Nghĩa và Tầm Quan Trọng của Giới Đàn.

Ngày 1 tháng 6: Thượng Tọa Thích Thanh Nguyên sẽ thuyết giảng với đề tài: Phương Pháp Nghe Pháp Chân Chánh.

Ngày 2 tháng 6, Thượng tọa Thích Trung Duệ sẽ giảng đề tài: Giới Luật là Thọ Mạng của Phật Pháp.

Ngày 3 tháng 6, Ni Sư Tịnh Quang sẽ thuyết giảng đề tài Vai Trò Nữ Tu trong Phật Giáo.

Ngày 4 tháng 6, Thượng Tọa Thích Minh Trọng sẽ thuyết giảng với đề tài Thọ Giới là Bước Lên Thềm Giải Thoát.

Những buổi thính pháp chính là thời gian quý báu giúp cho chúng ta phát sinh trí huệ, đoạn trừ lòng nghi ngờ, có niềm tin đầy đủ, được muôn công đức lành, chuyển hóa các nghiệp tội và có khả năng đắc đạo.

Vào ngày cuối cùng của Pháp Hội Phật Đản, thứ Bảy, ngày 5 tháng 6 năm 2021, Bồ Đề Phật Quốc long trọng tổ chức Đại Giới Đàn Thương Na Hòa Tu và Khai Giảng Năm Học mới. Đây sẽ là ngày Chư Phật Hoan Hỷ bởi những người con Phật biết phát tâm hành trì Chánh Pháp, với chương trình như sau:

Đúng 8 giờ sáng: Lễ cung an chức sự Đại Giới Đàn;

Vào 8 giờ 30 phút sáng: Lễ Tác Pháp Yết Ma Truyền Giới;

Vào 9 giờ sáng: Lễ Đăng Đàn Truyền Giới Xuất Gia cho chúng Sa Di Ni, Chúng Thức Xoa Ma Na, và Chúng Bồ tát Xuất gia;

Vào 11 giờ 30 phút, đại chúng thọ trai và chỉ tịnh;

Buổi chiều vào lúc 12:30, là Lễ Đăng Đàn Truyền Giới cho Phật Tử Tại Gia: chúng Bồ Tát Tại Gia, chúng Thập Thiện, và chúng Thọ Tam Quy Ngũ Giới. Thọ giới và giữ giới hoàn toàn do chúng ta tự giác trong việc thành tựu nhân cách và đạt nhiều phước báu trong đời hiện tại và vị lai. Giới pháp như ngọn đèn soi sáng giúp người đi đường không lạc lối trong bóng tối. Giới như hàng rào che chắn, bảo vệ cho người thọ trì vượt thoát những cám dỗ, hiểm nguy. Giữ giới chính là tự giữ gìn sự an toàn và hạnh phúc cho chính mình.

Vào 4:30 chiều, tổ chức Lễ Khai Giảng cho Năm Học Mới, đây là niên học cuối cùng của Cao Đẳng Phật Học khóa I, và Sơ Trung Đẳng Phật Học khóa II của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc.

Trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử và quý thiện tri thức gần xa, phát tâm tham gia 8 ngày Pháp Hội Phật Đản tổ chức tại Bồ Đề Phật Quốc, từ ngày 29 tháng 5 đến hết ngày 5 tháng 6 năm 2021. Trong suốt 8 ngày Pháp hội, đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc vẫn tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh chống dịch. Mọi thắc mắc về chương trình tu học, hoặc phát tâm cúng dường các chương trình Pháp Hội, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp thượng tọa Thích Huyền Châu ở số phone 714-328-6087, hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc, tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Kính mời quý vị hãy phát tâm mạnh mẽ, cùng nhau vun trồng ruộng phước thanh tịnh này.

Ban Truyền Thông