Thư Mời Pháp Hội: Tháng Bảy Vu Lan – Những bài học từ loài ngạ quỷ

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

THƯ MỜI

PHÁP HỘI VU LAN - 2021

Kính thưa quý đồng hương Phật tử, quý thiện hữu tri thức gần xa.

Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc năm nay tổ chức Pháp hội báo hiếu với chủ đề Tháng Bảy Vu Lan – Những bài học từ loài ngạ quỷ.

- Thời gian Pháp hội: Từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 9 năm 2021

- Tổ chức tại: 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA.

Ngoài những nghi thức thọ trì Kinh Địa Tạng, Kinh Vu lan Báo hiếu, Kỳ an, Kỳ siêu Thất tổ Cửu huyền và Hiệp kỵ chư hương linh,… chúng ta còn được lắng nghe nhiều đề tài Phật pháp hay và thích hợp trong mùa Vu Lan tháng Bảy như: Phước điền của ngạ quỷ; Ngạ quỷ mặt heo và Ngạ quỷ miệng thối; Bột bánh hình nhân đã chết rồi; Hồn ma bên cửa sổ…

Đây là một Pháp hội ngắn hạn, giúp chúng ta tác chứng công đức cho tự thân và thành tựu công đức báo ơn cha mẹ hiện tại cũng như phụ mẫu bảy đời.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật tử và đồng hương dành chút ít thời gian quang lâm tham dự.

Kính chúc quý vị thành tựu phước lạc như ý.

Santa Ana, California, ngày 10 tháng 08 năm 2021

Thay mặt Ban Tổ Chức

Trân trọng kính mời

Giám viện Thích Huyền Châu

...................................................................................................................................................................

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Tháng Bảy Vu Lan – Những bài học từ loài ngạ quỷ

Thứ Năm, ngày 02 tháng 9 năm 2021

- 10:00 AM: Khai Đàn, thọ trì Kinh Địa Tạng

- 11:15 AM: Thính Pháp:

   + Đề tài 1: Phước điền của ngạ quỷ 

   + Giảng sư: Thích Huyền Châu

- 12: 15 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Hoàn mãn.

 

Thứ Sáu, ngày 03 tháng 9 năm 2021

- 10:00 AM: Thọ trì Kinh Địa Tạng

- 11:15 AM: Thính Pháp:

   + Đề tài 2: Ngạ quỷ mặt heo và Ngạ quỷ miệng thối

   + Giảng sư: Thích Huyền Châu

- 12: 15 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Hoàn mãn.

 

Thứ Bảy, ngày 04 tháng 9 năm 2021

- 10:00 AM: Tụng kinh Vu lan bồn và Siêu tiến Thất tổ Cửu huyền

- 11:15 AM: Thính Pháp:

   + Đề tài 3: Bột bánh hình nhân đã chết rồi

   + Giảng sư: Thích Huyền Châu

- 12: 15 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Hoàn mãn.

- 05:30 PM: Chẩn thí Cô hồn

 

Chủ nhật, ngày 05 tháng 9 năm 2021

- 10:00 AM: Tụng kinh Báo hiếu

- 11:15 AM: Thính Pháp:

   + Đề tài 4:  Hồn ma bên cửa sổ

   + Giảng sư: Thích Huyền Châu

- 12: 15 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Hoàn mãn.