Chương trình Tuần Pháp Hội Phật Đản năm 2022

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

THƯ MỜI

Tuần Pháp Hội Đặc Biệt năm 2022

Kính thưa quý Thiện nam, Tín nữ, Phật tử gần xa,…

Trong vô lượng việc lành, không có việc nào đem lại phước báo lớn hơn việc phát tâm thọ trì thánh giới, học hỏi giáo pháp Như lai, và tôn tạo già lam phụng thờ Tam bảo.

Cho nên, trong mùa Phật đản năm nay, chúng tôi tổ chức Tuần Pháp Hội Đặc Biệt năm 2022, với 6 nội dung chính:

1- Tưởng niệm đức Phật đản sinh lần thứ 2646

2- Tốt nghiệp và Khai giảng khóa học mới

3- Tổ chức Đại giới đàn Ưu Ba Cúc Đa

4- Hội thảo Giáo dục Phật giáo tại Hoa Kỳ

5- Đặt đá Xây dựng hạng mục đầu tiên Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc

6- Đại trai đàn Trai tăng Chẩn tế.

Do đó, Tuần Pháp hội Đặc Biệt năm nay sẽ được tổ chức trang nghiêm:

- Từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 năm 2022

- Địa chỉ: 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA.

- Mọi chi tiết, xin gọi số phone: (714) 328-6087

Rất mong quý Phật tử đồng hương dành chút thời gian quang lâm tham dự.

Nam mô Công đức lâm Bồ tát, Ma ha tát.

California, ngày 6 tháng 6 năm 2022

Thay mặt Ban tổ chức

Trân trọng

Tỳ kheo Thích Huyền Châu

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN PHÁP HỘI ĐẶC BIỆT 2022

Thứ Bảy, ngày 28/5/2022: Khai mạc Đại lễ

- 09:30 am: Lễ cung an chức sự

- 10:00 am: Tuyên bố lý do và giới thiệu

- 10:05 am: Diễn văn Khai mạc:

+ Đại lễ Phật đản lần thứ 2646

+ Đại giới đàn Ưu Ba Cúc Đa

+ Hội thảo: Giáo Dục Phật Giáo tại Hoa Kỳ

- 11:00 am: Lễ tốt nghiệp và Khai giảng

- 11:45 am: Lễ Đặt đá xây dựng hạng mục đầu tiên của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc.

- 12:30 pm: Lễ trai tăng cúng dường

- 02:00 pm: Lễ chẩn tế Hạ khoa du già.

- 05:00 pm: Hoàn mãn.

 

Chủ Nhật, ngày 29/5/2022:

- 09:30 am: Khai đàn, Trì Chú Lăng Nghiêm

- 10:30 am: Ra mắt sách và Giới thiệu giáo trình (gồm hơn 10 ngàn trang luận giải kinh điển và 61 bộ môn học)

+ Tác giả: Thích Huyền Châu

+ Diễn giả: Thích Minh Hạnh

+ Diễn giả: Nguyễn Minh Tiến

- 12:00 pm: Khách mời phát biểu

- 12:30 pm: Thọ trai

- 01:00 pm: Hoàn mãn.

 

Thứ Hai, ngày 30/5/2022:

- 03:00pm: Trì chú và Lễ Sám Quán Âm

- 04:15pm: Thuyết pháp

+ Đề tài: Lược sử tổ sư Ưu Ba Cúc Đa và Ý nghĩa Đại giới đàn

+ Giảng sư: TT. Thích Từ Trung

- 05:30pm: Dược thực

- 06:00pm: Hội thảo:

 + Chủ đề 1: Điểm qua các Đại giới đàn Phật giáo tại Hoa Kỳ

 + Diễn giả: Ni sư Tịnh Quang

 + Chủ đề 2: Vinaya không chỉ là giới luật

 + Diễn giả: TT. Thích Thanh Nguyên

- 08:30pm: Hoàn mãn.

 

Thứ Ba, ngày 31/5/2022:

- 03:00pm: Trì chú và Lễ Sám Quán Âm

- 04:15pm: Thuyết pháp

 + Đề tài: Vài kinh nghiệm Hoằng Pháp trong Cộng đồng người Mỹ

 + Giảng sư: TT. Thích Thông Chánh

- 05:30pm: Dược thực

- 06:00pm: Hội thảo:

 + Chủ đề 3: Đạo tràng tu học tinh tấn góp phần xây dựng nền giáo dục Phật giáo vững mạnh

 + Diễn giả: Ni sư Thông Hòa

 + Chủ đề 4: Những điểm tương đồng giữa Phật giáo và Xã hội hiện đại

 + Diễn giả: Sư Minh Lợi

- 08:30pm: Hoàn mãn.

 

Thứ Tư, ngày 01/6/2022:

- 03:00pm: Trì chú và Lễ Sám Quán Âm

- 04:15pm: Họp mặt Tăng ni Nguyên Thiều

 + Đề tài: Chia sẻ Kinh nghiệm Hoằng pháp

 + Dẫn chương trình: Thích Huyền Châu

- 05:30pm: Dược thực

- 06:00pm: Hội thảo:

 + Chủ đề 5: Giáo dục Phật giáo Hoa Kỳ - Một vài điều cần lưu tâm.

 + Diễn giả: Thích Quảng Hiếu

 + Chủ đề 6: Suy nghĩ về Mục đích Giáo dục Phật giáo cho Nữ giới

 + Diễn giả: Ni sư Tâm Nhựt

-08:30 pm: Hoàn mãn.

 

Thứ Năm, ngày 02/6/2022:

- 03:00pm: Trì chú và Lễ Sám Quán Âm

- 04:15pm: Thuyết pháp

 + Đề tài: Thọ giới là bước lên thềm an lạc giải thoát

 + Giảng sư: TT. Thích Minh Trọng

- 05:30pm: Dược thực

- 06:00pm: Hội thảo

 + Chủ đề 7: Tam vô lậu học trong Giáo dục Phật giáo

 + Diễn giả: TT. Thích Trung Duệ

 + Chủ đề 8: Vai trò của Phạn ngữ trong Phật học

 + Diễn giả Online: Giáo sư Trí Việt - Đỗ Quốc Bảo

8:15pm: Học viên Hội thảo:

+ Lớp Sơ Trung Đẳng: Quy Y Tam Bảo

+ Lớp Cao Đẳng: Thọ trì Năm giới

+ Diễn giả: Mỗi lớp 3 Học viên đại diện, Ban giáo thọ làm Chủ tọa.

- 09:30pm: Hoàn mãn.

 

Thứ Sáu, ngày 03/6/2022:

- 03:00pm: Trì chú và Lễ Sám Quán Âm

- 04:15pm: Thuyết pháp

 + Đề tài: Tác dụng phòng hộ của 5 giới

 + Giảng sư: Ni sư Chơn Hạnh

- 05:30pm: Dược thực

- 06:00pm: Hội thảo

+ Chủ đề 9: Giá trị Giáo dục trong Pháp sư Khoa nghi

+ Diễn giả: TT. Thích Nhật Huy

+ Chủ đề 10: Đại học Nalanda và các Luận sư định hình nền triết học phương Đông

+ Diễn giả: TT. Thích Minh Trọng

- 08:30pm: Hoàn mãn.

 

Thứ Bảy, ngày 04/6/2022: ĐẠI GIỚI ĐÀN ƯU BA CÚC ĐA

- 08:00 am: Lễ cung an chức sự

- 08:30 am: Tác pháp Yết ma Truyền giới

- 09:00 am: Đăng đàn Truyền giới:

Giới trường 1: Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc tại thành phố Santa Ana

+ Truyền giới: Chúng Tăng xuất gia và Giới tử tại gia.

Giới trường 2: Ni viện Bồ Đề Phật Quốc tại thành phố Villa Park

+ Truyền giới: Chúng Ni xuất gia

- 12:30 am: Thọ trai và chỉ tịnh

- 01:30 pm: Lễ trình Tăng Ni nhị bộ

- 02:00 pm: Lễ bế mạc và Hoàn mãn.

Lưu ý: 10:00 am-11:30 am từ Thứ 2 đến Thứ 6, giới tử Xuất gia học Oai nghi