Thư mời tham dự Pháp hội Vô Lượng Thọ - năm 2021

THƯ MỜI

PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ - NĂM 2021

Kính mời quý Tăng ni Phật tử và đồng hương tham dự Pháp hội Vô Lượng Thọ, được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021, tại Bồ Đề Phật Quốc số 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703 .

Ngoài những nghi thức sinh hoạt truyền thống như: khai đàn, trì chú, tụng kinh Vô lượng thọ Phật, tu giới Bát quan trai,… quý vị còn được tìm hiểu những đề tài hấp dẫn như: Cái chết diễn ra như thế nào? Sáu thân trung ấm, Bảy duyên lành vãng sanh Cực lạc, Thuật chuyển di tâm thức tái sinh tịnh độ,… Đây là những kiến thức tối quan trọng, mang đến hạnh phúc to lớn cho những ai quyết định vãng sanh.

Vì thế, chúng tôi kính mời quý vị dành chút ít thời gian về tại Bồ Đề Phật Quốc để cũng nhau tu học.

Kính chúc quý vị phước thọ an khang, thân tâm thường lạc.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Thầy Huyền Châu, điện thoại số (714) 328-6087

Trân trọng kính mời.


CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Thứ Năm, ngày 23/12/2021

- 10: 00 am: Khai đàn và Tụng kinh Vô lượng thọ Phật.

- 11: 30 am: Thuyết pháp:

     + Đề tài:  Cái chết diễn ra thế nào?

     + Giảng sư: Thích Huyền Châu

- 12: 30 PM: Thọ trai và hoàn mãn.

 

Thứ Sáu, ngày 24/12/2021

- 10: 00 AM: Tụng kinh Vô lượng thọ Phật và Niệm Phật kinh hành

- 11: 30 AM: Thuyết pháp:

     + Đề tài:  Sáu thân trung ấm

     + Giảng sư: Thích Huyền Châu

- 12: 30 PM: Thọ trai và hoàn mãn.

 

Thứ Bảy, ngày 25/12/2021

- 10: 00 AM: Tụng kinh Vô lượng thọ Phật và Niệm Phật kinh hành

- 11: 30 AM: Thuyết pháp:

     + Đề tài:  Bảy duyên lành vãng sinh Cực lạc

     + Giảng sư: Thích Huyền Châu

- 12: 30 PM: Thọ trai và hoàn mãn.

 

Chủ Nhật, ngày 26/12/2021

- 08: 30 am: Thọ giới Bát Quan Trai và Lạy Bồ tát Quán Thế Âm

- 10: 00 AM: Tụng kinh Vô lượng thọ Phật và Niệm Phật kinh hành

- 11: 30 AM: Thuyết pháp:

     + Đề tài:  Thuật chuyển di tâm thức tái sinh Tịnh độ

     + Giảng sư: Thích Huyền Châu

- 12: 30 PM: Thọ trai và hoàn mãn.