Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Bản tin Pháp hội

Thư mời và chương trình Pháp hội Vu lan 2020

 20/01/2021

Kính thưa quý đồng hương Phật tử, quý thiện hữu tri thức gần xa. Pháp Hội Vu Lan Báo Hiếu – năm 2020, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc tổ chức đơn giản ngắn gọn nhưng không thiếu những nội dung đặc sắc như sau…

Xem chi tiết