Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Bản tin Pháp hội

Thư mời tham dự Pháp hội Vô Lượng Thọ - năm 2021

 28/11/2021

Kính mời quý Tăng ni Phật tử và đồng hương tham dự Pháp hội Vô Lượng Thọ, được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021, tại Bồ Đề Phật Quốc số 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703 . Ngoài những nghi thức sinh hoạt truyền thống như: khai đàn, trì chú, tụng kinh Vô lượng thọ Phật, tu giới Bát quan trai,… quý vị còn được tìm hiểu những đề tài hấp dẫn như: Cái chết diễn ra như thế nào? Sáu thân trung ấm, Bảy duyên lành vãng sanh Cực lạc, Thuật chuyển di tâm thức tái sinh tịnh độ,… Đây là những kiến thức tối quan trọng, mang đến hạnh phúc to lớn cho những ai quyết định vãng sanh.

Xem chi tiết

Thư Mời Pháp Hội: Tháng Bảy Vu Lan – Những bài học từ loài ngạ quỷ

 16/08/2021

Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc năm nay tổ chức Pháp hội báo hiếu với chủ đề Tháng Bảy Vu Lan – Những bài học từ loài ngạ quỷ. Thời gian Pháp hội: Từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 9 năm 2021. Tổ chức tại: 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA.

Xem chi tiết

Tường trình sơ lược về Tuần Pháp Hội Phật Đản năm 2021

 07/06/2021

Trong suốt 8 ngày, từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2021, Bồ Đề Phật Quốc đã tổ chức Tuần Pháp Hội Phật Đản để đón mừng ngày đức Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Mở đầu Pháp Hội là Đại Lễ Lạc Thành Ni Viện Bồ Đề Phật Quốc. Buổi lễ đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng trang nghiêm và trọng thể.

Xem chi tiết

Bản tin Tuần Pháp Hội Phật Đản năm 2021

 24/05/2021

Kính thưa quý vị, để đón mừng ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh, Bồ Đề Phật Quốc sẽ tổ chức Pháp Hội Phật Đản trong suốt 8 ngày, từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2021. Mục đích của Pháp hội Phật đản là để tạo điều kiện cho tất cả chúng ta có dịp tích tạo nhiều phước báu, để hồi hướng công đức cho hết thảy chúng sinh, mong cho tất cả đều được giải thoát tai ương, tiêu trừ bệnh tật. Tuần Lễ Pháp Hội Phật Đản bao gồm 5 chương trình chính như sau: Một - Đại Lễ Lạc Thành Ni Viện Bồ Đề Phật Quốc, Hai – Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2645, Ba - Tuần Sám Hối Tam Nghiệp, Bốn – Đại Giới Đàn Thương Na Hòa Tu, và Năm – Khai Giảng Năm Học Mới của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc.

Xem chi tiết

Thư mời và chương trình Pháp hội Vu lan 2020

 20/01/2021

Kính thưa quý đồng hương Phật tử, quý thiện hữu tri thức gần xa. Pháp Hội Vu Lan Báo Hiếu – năm 2020, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc tổ chức đơn giản ngắn gọn nhưng không thiếu những nội dung đặc sắc như sau…

Xem chi tiết