Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Pháp hội - Khóa tu

Hình ảnh trang nghiêm trong Pháp hội Vô Lượng Thọ 2018

 01/01/2019

Vãng Sanh Luận, Khái quát Tịnh độ tông, Các tiến trình của tâm sân, Ý nghĩa 12 danh hiệu Phật A Di Đà, Tịnh độ - con đường giải thoát,… là những nội dung sinh động mà quý chư tôn đức đã truyền trao cho Phật tử trong Pháp hội lần này

Xem chi tiết

Hình ảnh Pháp hội Phật đản 2017 tại San Jose

 12/08/2017

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni Kính thưa quý Phật tử và đồng hương, Chúng ta còn nhớ thuở xưa có một vương tử, khi cả cung đình đang say trong giấc ngủ êm đềm bởi uy quyền, danh vọng và giàu sang. Vương tử đã gọi hậu cận Xa Nặc thắng cho mình yên cương tuấn mã trường chinh. Vó ngựa trường chinh của ngài không tung hoành nơi biên cương chiến trận, mà ngài vội lên đường để từ bỏ nhung lựa ràng buộc, chấp nhận đời sống lang thang khắp chốn sơn cùng thủy tận.

Xem chi tiết