Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

160 phần quà tặng cho bà con tại thôn Phú Mỹ, Tây Sơn, Bình Định (lần 1)


Lần 1 - ngày 24/7/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã gởi tặng 160 phần quà cho bà con tại thôn Phú Mỹ, Tây Sơn, Bình Định.

Mỗi phần trị giá gần 5 USD.

Chúng tôi xin thay mặt bà con khó khăn ở đây gởi lời thành kính tri ân đến những tấm lòng vị tha của quý Phật tử và quý vị mạnh thường quân đã yểm trợ cho chương trình này.

Xin chắp tay cầu nguyện chư Phật mười phương tác chứng cho công đức huệ thí thanh tịnh của quý vị.

Trân trọng.

Dưới đây là vài hình ảnh ghi nhận được: