Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

156 quà tặng yểm trợ Covid-19 Cho Bà Con Tại Thôn Phú Thịnh, Tây Sơn, Bình Định (Lần 2)


Lần 2 - ngày 28/7/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã gởi tặng 156 phần quà cho bà con tại thôn Phú Thịnh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Mỗi phần trị giá gần 5 USD.

Bố thí đúng thời, phước báo vô lượng. Chúng tôi xin thay mặt bà con miền quê, thành kính cảm niệm công đức của quý vị.

Dưới đây là vài hình ảnh ghi nhận được: