Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

135 quà tặng yểm trợ Covid-19 Cho Bà Con Tại Thôn Phú Thịnh, Tây Sơn, Bình Định (Lần 1)


Lần 1 - ngày 27/7/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã gởi tặng 135 phần quà cho bà con tại thôn Phú Thịnh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Mỗi phần trị giá gần 5 USD.

Như chúng tôi dự đoán, hiện nay dịch Covid-19 đang lây lan rất mạnh tại các miền quê Việt Nam. Đời đống quê nghèo lại càng khốn khổ hơn. Cho nên mỗi phần quà dù ít ỏi cũng trở thành quý giá đối với bà con dân quê.

Dưới đây là vài hình ảnh ghi nhận được: