Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

256 Phần Quà Tặng Cho Bà Con Tại Thôn Phú Mỹ, Tây Sơn, Bình Định (Lần 2)


Lần 2 - ngày 25/7/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã gởi tặng 256 phần quà cho bà con tại thôn Phú Mỹ, Tây Sơn, Bình Định.

Mỗi phần trị giá gần 5 USD.

Hiện nay dịch Covid-19 đang lây lan mạnh. Đời đống quê nghèo lại càng nghèo khó hơn. Cho nên mỗi phần quà dù ít ỏi cũng trở thành quý giá đối với bà con miền quê.

Chúng tôi xin thay mặt bà con khó khăn ở đây gởi lời thành kính tri ân đến những tấm lòng vị tha của quý Phật tử và quý vị mạnh thường quân đã yểm trợ cho chương trình này.

Xin chắp tay cầu nguyện chư Phật mười phương tác chứng cho công đức huệ thí thanh tịnh của quý vị.

Trân trọng.

Dưới đây là vài hình ảnh ghi nhận được: