Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

548 phần quà yểm trợ Covid-19 tại thôn Phú Thọ, Tây Sơn, Bình Định (lần 2)


Ngày 21/7/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã gởi tặng 548 phần quà. Mỗi phần trị giá gần 5 USD.

Xin thay mặt bà con khó khăn ở đây, chúng tôi thành kính tri ân tấm lòng vị tha của quý Phật tử và mạnh thường quân đã yểm trợ cho chương trình.

Dưới đây là vài hình ảnh ghi nhận được: