Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Hình ảnh Tất niên - 2020


Lúc 5:00pm, ngày 6/2/2021 tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, chư tôn đức Tăng Ni và học viên Phật tử đã tổ chức sinh hoạt tất niên, tạ pháp.

Sau vài lời giới thiệu của Thượng tọa Phó giám viện Thích Minh Hạnh là lời đạo tình của TT. Thích Nguyên Tâm, chứng minh đạo sư Viện Phật học. Tiếp đến chư tôn đức tăng ni Ban giáo thọ chia sẻ đạo tình và cuối cùng là lời tri ân, sách tấn của Thượng tọa Giám viện Thích Huyền Châu.

Buổi lễ nhẹ nhàng kết lại bằng sự phát nguyện tinh tấn tu học trong năm mới của đại diện quý Phật tử học viên.

Đúng thế, Tất Niên là duyên lành cuối năm để chúng ta ôn cố tri tân, cúng dường tạ pháp, tạo dựng phước đức cho chính mình.

Dưới đây là vài hình ảnh ghi nhận được: