Viện Phật Học - Bồ Đề Phật Quốc

Hình ảnh từ thiện lần 2 tại Huế


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Song song với chuyến từ thiện của chư tăng, chư ni với sự hướng dẫn của sư cô Nhựt Chính. Đoàn đã có mặt tại huyện Quảng Thành và Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế, để gửi đến bà con vùng gặp nạn những tấm lòng sẻ chia của quý thiện nam tín nữ phật tử mạnh thường quân.

Kính tri ân tất cả tấm lòng đã hướng tâm về một miền trung việt nam.

Dưới đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được những hoạt động của đoàn: