VIEN PHAT HOC

Tất niên - Tết

Hình ảnh Lễ Tất Niên và Tạ Pháp cuối năm Tân Sửu

 14/02/2022

Vào lúc 5:00pm, ngày 23 tháng 1 năm 2022, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc đã tổ chức sinh hoạt Tất Niên và Tạ Pháp. Buổi lễ diễn ra hết sức trang nghiêm đượm tình pháp vị. Buổi lễ được khép lại bằng Tiệc chay Buffet với thực đơn thơm ngon thịnh soạn. Dưới đây là vài hình ảnh ghi nhận được.

Xem chi tiết

Hình ảnh Tất niên - 2020

 01/03/2021

Lúc 5:00pm, ngày 6/2/2021 tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, chư tôn đức Tăng Ni và học viên Phật tử đã tổ chức sinh hoạt tất niên, tạ pháp. Sau vài lời giới thiệu của Thượng tọa Phó giám viện Thích Minh Hạnh là lời đạo tình của TT. Thích Nguyên Tâm, chứng minh đạo sư Viện Phật học. Tiếp đến chư tôn đức tăng ni Ban giáo thọ chia sẻ đạo tình và cuối cùng là lời tri ân, sách tấn của Thượng tọa Giám viện Thích Huyền Châu.

Xem chi tiết

Hình ảnh Lễ Tất Niên năm 2019 tại Bồ Đề Phật Quốc

 20/01/2020

Hình ảnh Lễ Tất Niên năm 2019 tại Bồ Đề Phật Quốc

Xem chi tiết

Lễ tổng kết năm thứ nhất

 12/08/2017

Ngày 13/5/2017, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc đã tổ chức Lễ Tổng Kết năm thứ nhất. Quang lâm tham dự có Hòa thượng Thích Tâm Hạnh, Cố vấn Ban giám viện; TT. Thích Nguyên Tâm, Chứng minh Viện Phật học; TT. Thích Viên Chánh, TT. Thích Huyền Châu, TT. Thích Minh Hạnh, Ni sư Tịnh Quang và gần 90 học viên. Mở đầu buổi lễ, TT. Thích Minh Hạnh – Phó Giám viện, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.

Xem chi tiết