Ni viện Bồ Đề Phật Quốc

Hình ảnh Lễ dâng cúng và Lạc thành Ni viện Bồ Đề Phật Quốc

Ngày 29 tháng 5 năm 2021, nhằm mùa lễ kỷ niệm đức Phật đản sanh lần thứ 2,645 Thức xoa ma na Thích Nữ Hiền Lương (Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàng Lan) dâng cúng lên đức Phật và thầy Bổn sư Thích ...