VIEN PHAT HOC

CD- Phật Sử Ca

 • Bồ Đề Vô Thượng
 • Lưu Việt Hùng
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202108/1630427400-bo-de-vo-thuong.jpg
 • {"title":"B\u1ed3 \u0110\u1ec1 V\u00f4 Th\u01b0\u1ee3ng","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EKhoát chi\u1ebfn bào tinh t\u1ea5n\u003Cbr \/\u003E\r\nM\u1eb7c áo giáp nh\u1eabn nh\u1ee5c\u003Cbr \/\u003E\r\nLên yên c\u01b0\u01a1ng tu\u1ea5n mã\u003Cbr \/\u003E\r\nV\u01b0\u1ee3t \u0111\u01b0\u1eddng xa ngàn ph\u01b0\u01a1ng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ET\u1eeb m\u1ed9t ni\u1ec7m móng tâm\u003Cbr \/\u003E\r\nTr\u1ea3i thân tóc làm \u0111\u01b0\u1eddng\u003Cbr \/\u003E\r\nSen hông dâng b\u1ea3y \u0111óa\u003Cbr \/\u003E\r\nThành vô th\u01b0\u1ee3ng b\u1ed3 \u0111\u1ec1.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EMê tr\u1ea7n, tâm \u0111au kh\u1ed5\u003Cbr \/\u003E\r\nNg\u1ed9 ch\u01a1n tánh an vui\u003Cbr \/\u003E\r\nPh\u1eadt Nhiên \u0110\u0103ng th\u1ecd ký\u003Cbr \/\u003E\r\nHi\u1ec7u Thích Ca Mâu Ni.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETh\u1ea5y \u0111\u1ecba ng\u1ee5c Vô giáng\u003Cbr \/\u003E\r\nL\u1eeda \u0111\u1ed1t, t\u1ed9i sát nhân\u003Cbr \/\u003E\r\nTi\u1ebfng kinh hoàng gào khóc\u003Cbr \/\u003E\r\nVang lên m\u1ea5y d\u1eb7m không.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EGi\u1eefa chi\u1ebfn \u0111\u1ecba \u0111iên \u0111\u1ea3o\u003Cbr \/\u003E\r\nHu\u1ec7 là g\u01b0\u01a1m \u0111i\u1ec1u ph\u1ee5c\u003Cbr \/\u003E\r\nNg\u01b0\u1eddi bi\u1ebft t\u1ef1 th\u1eafng mình\u003Cbr \/\u003E\r\nLà \u0111\u1ec7 nh\u1ea5t chi\u1ebfn công.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"2","casi":"L\u01b0u Vi\u1ec7t H\u00f9ng"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202108/1630389414-bo-de-vo-thuong.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202108/1630389414-bo-de-vo-thuong.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202108/1630389414-bo-de-vo-thuong.mp3
 • Giáng Thần
 • Diễm Liên
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630445894-giang-than.jpg
 • {"title":"Gi\u00e1ng Th\u1ea7n","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETh\u1ea5y n\u0103m t\u01b0\u1edbng suy hao\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EB\u1ed3 tát phóng b\u1ea1ch hào\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EC\u1ee1i voi tr\u1eafng sáu ngà\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EGiáng th\u1ea7n trong \u0111êm sao.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EThánh Ma Gia \u1ee9ng m\u1ed9ng \u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETh\u1ea5y voi tr\u1eafng vào hông\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ELà \u0111i\u1ec1m sinh thánh t\u1eed\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1ea5ng chí tôn m\u01b0\u1eddi ph\u01b0\u01a1ng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EN\u01b0\u1edbc sông, dâng ch\u1ea3y ng\u01b0\u1ee3c\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EV\u1ea1n v\u1eadt \u0111\u1ec1u hân hoan\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EB\u1ed3 tát gi\u1eefa não phi\u1ec1n\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EBình \u0111\u1eb3ng \u0111\u1ed9 oán thân.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETám b\u1ed9 chúng tán thán\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENh\u1ea1c tr\u1eddi t\u1ef1 ca vang\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EB\u1ed3 tát vào thai t\u1ea1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENh\u01b0 an trú thiên cung.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1eddi ác tr\u01b0\u1ee3c t\u0103m t\u1ed1i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EB\u1ed3 tát tu\u1ec7 sáng soi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ELàm thuy\u1ec1n t\u1eeb c\u1ee9u v\u1edbt\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ELên b\u1edd giác an vui.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"1","casi":"Di\u1ec5m Li\u00ean"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1630445894-giang-than.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630446081-giang-than.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630446081-giang-than.mp3
 • Bảy Bước Xưng Tôn
 • Đan Kim
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630446773-bay-buoc-xung-ton.jpg
 • {"title":"B\u1ea3y B\u01b0\u1edbc X\u01b0ng T\u00f4n","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETôi nghe nh\u01b0 v\u1eady, t\u1eeb cung tr\u1eddi \u0110\u1ea9u Su\u1ea5t\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1ee9c Ph\u1eadt \u0111\u1ea3n sanh \u0111\u1ec3 chuy\u1ec3n hóa muôn loài\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ED\u01b0\u1edbi cây Vô \u01afu th\u1ecb hi\u1ec7n\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EChín r\u1ed3ng phung n\u01b0\u1edbc, b\u1ea3y b\u01b0\u1edbc x\u01b0ng tôn.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ELâm T\u1ef3 Ni v\u1ea1n v\u1eadt reo vui\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ECa T\u1ef3 La hoàng cung vang r\u1ec1n\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ELên chiên tr\u1ed1ng t\u01b0ng b\u1eebng nghinh \u0111ón\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EThái t\u1eed \u0110\u1ea1t \u0110a ra \u0111\u1eddi.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EA T\u01b0 \u0110à nghiêng mình l\u1ec7 r\u01a1i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EB\u1edfi kim thân, t\u01b0\u1edbng h\u1ea3o, tùy hình\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EM\u1eaft sáng ng\u1eddi soi \u0111\u01b0\u1eddng chân lý\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EX\u01b0ng tôn nào gi\u1ea3i thoát tr\u1ea7m luân?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EB\u1ea3y \u0111óa sen nâng gót ngàn x\u01b0a\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETri ki\u1ebfn nào th\u1ec3 nh\u1eadp ngàn sau?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1ea5ng \u0111\u1ea1i bi, con xin quy y ng\u01b0\u1eddi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1ee9c Ph\u1eadt trong con \u0111\u1ea3n sanh t\u1eeb \u0111ây.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EHãy hát lên cho \u1ea5m c\u1ea3 thiên thu\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EMuôn l\u1eddi ca t\u1eeb ngu\u1ed3n tâm gi\u1ea3i thoát\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EHát lên \u0111i cho vang \u0111\u1ed9ng s\u01a1n hà\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EB\u1ea3y b\u01b0\u1edbc x\u01b0ng tôn soi sáng trong ta.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"3","casi":"\u0110an Kim"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1630446358-bay-buoc-xung-ton.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630446358-bay-buoc-xung-ton.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630446358-bay-buoc-xung-ton.mp3
 • Về Đi Thôi
 • Diễm Liên
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630446792-ve-di-thoi.jpg
 • {"title":"V\u1ec1 \u0110i Th\u00f4i","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EH\u1ecfi n\u1eafng m\u1ed9t ngày sao chóng th\u1ebf?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EHoàng hôn gi\u0103ng l\u1ed1i v\u1ec1\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EBao gi\u1edd tàn cõi m\u1ed9ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1eddi s\u1ebd \u0111\u1eb9p nên th\u01a1.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EAi liêu xiêu d\u01b0\u1edbi chi\u1ec1u pha tóc tr\u1eafng    \u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EM\u1ed9ng kiêu hùng còn l\u1ea1i gì không?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EAi v\u1eadt vã \u0111\u1edbn \u0111au qu\u1eb1n qu\u1ea1i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ELòng ta nghe qu\u1eb7n th\u1eaft \u0111o\u1ea1n tr\u01b0\u1eddng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EXác ng\u01b0\u1eddi nh\u01b0 lá úa\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EM\u1eb7c tình l\u1eeda \u0111\u1ed1t thiêu\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EM\u1edbi hoan ca không d\u1ee9t\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EGi\u1edd táng bi\u1ec7t \u0111\u01b0a nhau.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EAi \u0111i trong t\u0129nh l\u1eb7ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110em thân v\u1ec1 v\u1edbi tâm \u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ED\u1ee9t s\u1ea1ch h\u1ebft phi\u1ec1n não\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EChân b\u01b0\u1edbc v\u01b0\u1ee3t ngàn ph\u01b0\u01a1ng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EV\u1ec1 \u0111i thôi, hãy v\u1ec1 \u0111i thôi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ECó gì vui ki\u1ebfp s\u1ed1ng ch\u01a1i v\u01a1i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ECh\u01b0a ra ngoài ba cõi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ESao có th\u1ec3 an vui?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"1","casi":"Di\u1ec5m Li\u00ean"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1630446504-ve-di-thoi.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630446504-ve-di-thoi.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630446504-ve-di-thoi.mp3
 • Khoát Áo Cà Sa
 • Diễm Liên
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630446805-khoat-ao-ca-sa.jpg
 • {"title":"Kho\u00e1t \u00c1o C\u00e0 Sa","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1eddi phù du chua xót\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EGi\u1ea5c h\u1ed3 \u0111i\u1ec7p hãi hùng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EBu\u1ed3n vui trong cõi m\u1ed9ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EH\u1ebft m\u1ed9t \u0111\u1eddi ai hay?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EDù lên tr\u1eddi xu\u1ed1ng \u0111\u1ea5t\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EQuanh qu\u1ea9n mãi luân h\u1ed3i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETâm n\u1ebfu không th\u1ea5u tri\u1ec7t\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EThêm m\u1ed9t ki\u1ebfp n\u1ed5i trôi.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ED\u1eebng vó câu buông gánh s\u01a1n hà\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EB\u1ecf v\u01b0\u01a1ng bào khoát áo ca sa\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110i nh\u01b0 ch\u01b0a t\u1eebng \u0111\u1ebfn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EV\u01b0\u1ee3t bi\u1ec3n kh\u1ed5 bao lao\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110i nh\u01b0 ch\u01b0a t\u1eebng \u0111\u1ebfn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EV\u01b0\u1ee3t bi\u1ec3n kh\u1ed5 bao la.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EM\u1ed9t bát c\u01a1m ngàn nhà\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EThân rong ch\u01a1i d\u1eb7m xa\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EM\u1eaft xanh nhìn cu\u1ed9c th\u1ebf\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EMây tr\u1eafng h\u1ecfi \u0111\u01b0\u1eddng qua.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"1","casi":"Di\u1ec5m Li\u00ean"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1630446651-khoat-ao-ca-sa.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630446651-khoat-ao-ca-sa.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630446651-khoat-ao-ca-sa.mp3
 • Khổ Hạnh Tuyết Sơn
 • Gia Huy
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630447018-kho-hanh-tuyet-son.jpg
 • {"title":"Kh\u1ed5 H\u1ea1nh Tuy\u1ebft S\u01a1n","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110em thân này ph\u01a1i d\u01b0\u1edbi tà d\u01b0\u01a1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ES\u1ed1ng \u0111\u1ecda \u0111ày cho h\u1ebft ki\u1ebfp s\u1ea7u v\u01b0\u01a1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1ec3 trong ta núi r\u1eebng h\u1ee3p t\u1ea5u\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EBài tình ca v\u1ec1 cõi ch\u01a1n nh\u01b0.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EDòng Ni Liên n\u01b0\u1edbc v\u1eabn \u0111\u1ee3i ng\u01b0\u1eddi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ESu-ja-ta ph\u01b0\u1edbc h\u1ea1nh h\u01b0\u01a1ng bay\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENúi Tuy\u1ebft x\u01b0a cây ch\u1edd b\u1eadc thánh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EKi\u1ec1u Tr\u1ea7n Nh\u01b0 l\u1ee1 b\u01b0\u1edbc tu hành.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EB\u1ecf tóc xanh kh\u1ed5 h\u1ea1nh Tuy\u1ebft s\u01a1n\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ET\u1ea5m thân g\u1ea7y ph\u01a1i tr\u01b0\u1edbc gió s\u01b0\u01a1ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENghe trong tim dòng máu khô c\u1ea1n\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENh\u01b0 cung \u0111àn rã nh\u1ecbp tang th\u01b0\u01a1ng.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1ebfn Ni Liên r\u1eeda t\u1ea5m thân g\u1ea7y\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EÔi hình hài cát b\u1ee5i phôi phai\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EBát cháo th\u01a1m nh\u01b0 ngu\u1ed3n s\u1eefa m\u1eb9\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ECho h\u1ed3i sinh nh\u1ef1a s\u1ed1ng tràn \u0111\u1ea7y.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ECõi ba ngàn \u0111\u1ea1i thiên rung \u0111\u1ed9ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EKính l\u1ea1y ng\u01b0\u1eddi lên \u0111\u01b0\u1eddng vi\u1ec5n ly\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EGi\u1eefa h\u1ed3ng tr\u1ea7n ai ng\u01b0\u1eddi tri k\u1ef7?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EHãy cùng ta vào cõi t\u1ecbch không.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"4","casi":"Gia Huy"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1630447070-kho-hanh-tuyet-son.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630447018-kho-hanh-tuyet-son.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630447018-kho-hanh-tuyet-son.mp3
 • Hàng Phục Vọng Tâm
 • Lưu Việt Hùng
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630447323-hang-phuc-vong-tam.jpg
 • {"title":"H\u00e0ng Ph\u1ee5c V\u1ecdng T\u00e2m","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ED\u01b0\u1edbi cây B\u1ed3 \u0111\u1ec1\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENg\u01b0\u1eddi phát m\u1ed9t l\u1eddi th\u1ec1\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EN\u1ebfu không thành chánh giác\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EQuy\u1ebft ch\u1eb3ng r\u1eddi n\u01a1i \u0111ây.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETh\u1ea5y tâm nh\u01b0 h\u1ecda s\u0129  \u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EV\u1ebd th\u1ebf gi\u1edbi muôn trùng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EVì m\u1ed9t ni\u1ec7m vô minh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EThành v\u1ecdng t\u01b0\u1edfng s\u1ed1ng trong sinh di\u1ec7t.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETuy sinh di\u1ec7t s\u1ed1ng say ch\u1ebft gi\u1ea3\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENh\u01b0ng chân tánh nào có di\u1ec7t sinh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EX\u01b0a nay v\u1eafng l\u1eb7ng viên minh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EChi\u1ebfu soi ba cõi tánh th\u01b0\u1eddng t\u1ecbch không.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ECác ma v\u01b0\u01a1ng muôn thú g\u1ea7m thét\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EYêu n\u1eef nào h\u1eaby h\u1eebng d\u1ee5c tâm\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EDùng mê pháp d\u1eabn vào ma gi\u1edbi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ECho \u0111\u1eafm say l\u1ea1c b\u01b0\u1edbc vi\u1ec5n ly.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EB\u1eadc giác ng\u1ed9 nh\u01b0 sen b\u1ea5t nhi\u1ec5m\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENg\u1ed3i b\u1ea5t \u0111\u1ed9ng gi\u1eefa t\u1ee5c l\u1ee5y tanh hôi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ECõi ba ngàn \u0111\u1ea1i thiên th\u1ebf gi\u1edbi\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\"margin-left:24.0pt\"\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EKính l\u1ea1y ng\u01b0\u1eddi hàng ph\u1ee5c v\u1ecdng tâm.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"2","casi":"L\u01b0u Vi\u1ec7t H\u00f9ng"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1630447305-hang-phuc-vong-tam.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630447305-hang-phuc-vong-tam.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630447305-hang-phuc-vong-tam.mp3
 • Thành Đạo
 • Nguyên Khang
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630447478-thanh-dao.jpg
 • {"title":"Th\u00e0nh \u0110\u1ea1o","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ESóng ch\u01b0a t\u1eebng r\u1eddi bi\u1ec3n\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ESao mãi tìm \u0111\u1ea1i d\u01b0\u01a1ng \u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETâm ch\u01b0a t\u1eebng sinh di\u1ec7t\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EAi tu ch\u1ee9ng ni\u1ebft bàn?\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1ebfn \u0111i trong cõi m\u1ed9ng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENhân không pháp c\u0169ng không\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENh\u1eadp vào dòng t\u1ef1 tánh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETh\u1ea5y ba cõi mênh mông.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EC\u1eedu long th\u1ea7n che ch\u1edf  \u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EMa oán \u0111\u1ec1u lui tan\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ED\u1ee9t s\u1ea1ch h\u1ebft tham d\u1ee5c\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ER\u1ef1c r\u1ee1 ánh tâm quang.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ELúc sao Mai chi\u1ebfu sáng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ECh\u1ee9ng ng\u1ed9 lý ch\u01a1n th\u01b0\u1eddng\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1ee7 ng\u0169 nhãn l\u1ee5c thông\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EThành Nh\u01b0 lai Th\u1ebf Tôn.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EM\u01b0\u1eddi ph\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed3ng tán thán\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EB\u1ed5n s\u01b0 Thích Ca V\u0103n\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EQuy y \u0111\u1ea5ng thi\u1ec7n th\u1ec7\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EV\u1ea1n th\u1ebf l\u1ea1y h\u1ed3ng danh.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"5","casi":"Nguy\u00ean Khang"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1630447478-thanh-dao.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630447609-thanh-dao.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630447609-thanh-dao.mp3
 • Chuyển Pháp Luân
 • Gia Huy
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630447762-chuyen-phap-luan.jpg
 • {"title":"Chuy\u1ec3n Ph\u00e1p Lu\u00e2n","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ECó hai l\u1ed1i c\u1ef1c \u0111oan\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EXuôi theo dòng ái ân\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EThi\u1ebft tha tu kh\u1ed5 h\u1ea1nh\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ENuôi khát v\u1ecdng tái sanh.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EBa l\u1ea7n chuy\u1ec3n pháp luân\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EN\u0103m thánh gi\u1ea3 \u0111\u1ea7u tiên\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETâm l\u1eafng s\u1ea1ch b\u1ee5i tr\u1ea7n\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ELi\u1ec1n ch\u1ee9ng qu\u1ea3 vô sanh.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u1eafm say dòng tham ái\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ELà c\u0103n nguyên sinh t\u1eed luân h\u1ed3i\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EMu\u1ed1n lên b\u1edd t\u1ecbch x\u1ee9\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETám thánh \u0111\u1ea1o, \u0111i t\u1eebng b\u01b0\u1edbc th\u1ea3nh th\u01a1i.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EL\u1ea1y \u0111\u1ea5ng Minh H\u1ea1nh Túc\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EThuy\u1ebft T\u1ee9 \u0111\u1ebf pháp luân nhi\u1ec7m m\u1ea7u\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EM\u1edf thánh l\u1ed9 gi\u1ea3i thoát\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003E\u0110\u01b0a muôn loài vào t\u1ecbch x\u1ee9 an vui.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETâm lánh xa tà ki\u1ebfn\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EL\u1eafng h\u01a1i th\u1edf sáng trong\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003EUng dung vào trung \u0111\u1ea1o\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"color:#0000CD\"\u003ETh\u1ea5y ng\u0169 u\u1ea9n \u0111\u1ec1u không.\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"4","casi":"Gia Huy"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1630447762-chuyen-phap-luan.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630447762-chuyen-phap-luan.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630447762-chuyen-phap-luan.mp3
 • Lời Dạy Cuối
 • Nguyên Khang
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/thumb/202109/1630447929-loi-day-cuoi.jpg
 • {"title":"L\u1eddi D\u1ea1y Cu\u1ed1i","loinhac":"Th\u00edch Huy\u1ec1n Ch\u00e2u","hoaam":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","nhacsi":"Ph\u01b0\u01a1ng Nguy\u1ec5n","lyric":"\u003Cp\u003EB\u1ed1n pháp th\u1ea7n túc quán\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003ETùy \u0111\u1ecbnh, ý sanh thân\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003ESao ng\u01b0\u1eddi \u0111ành di\u1ec7t \u0111\u1ed9\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003ER\u1ebd b\u01b0\u1edbc gi\u1eefa tr\u0103ng thanh!\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003ER\u1eebng sa la còn \u0111ó\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003EBóng t\u1eeb ph\u1ee5 n\u01a1i nao\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003ECon kh\u1eafc ghi trong lòng\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003EL\u1eddi kinh v\u1ecdng \u0111êm sao.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u0110\u1ee9c Nh\u01b0 lai d\u1ea1y b\u1ea3o\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003EL\u1ea5y t\u1ecbnh gi\u1edbi làm th\u1ea7y\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003EPháp t\u1ee9 \u0111\u1ebf vô vi\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003ETinh t\u1ea5n lên gi\u1ea3i thoát.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003EHãy t\u1eeb b\u1ecf tham ái\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003ELoài r\u1eafn \u0111\u1ed9c sân si\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003EN\u01b0\u01a1ng t\u1ef1a vào chánh pháp \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003ET\u1ef1 th\u1eafp \u0111u\u1ed1c mà \u0111i.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003EPh\u1eadt hi\u1ec7n thân \u1edf \u0111\u1eddi\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003ENh\u01b0 hoa \u01afu \u0111àm bát\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003EV\u1ea1n v\u1eadt \u0111\u1ec1u vô th\u01b0\u1eddng\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003EL\u1eddi d\u1ea1y cu\u1ed1i \u0111\u1eebng quên.\u003C\/p\u003E\r\n","singer":"5","casi":"Nguy\u00ean Khang"}
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/image/202109/1630447929-loi-day-cuoi.jpg
 • ALL CATEGORIES;Classic
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630447929-loi-day-cuoi.mp3
 • https://bodephatquoc.org/files/cd/audio/202109/1630447929-loi-day-cuoi.mp3