VIEN PHAT HOC

Sinh hoạt dã ngoại

Bộ môn Phật giáo Thế giới với Buổi học thực tế tại chùa Hàn Quốc và Tây Tạng ở Quận Cam, California

 22/11/2017

Bộ môn Phật giáo Thế giới với Buổi học thực tế tại chùa Hàn Quốc và Tây Tạng ở Quận Cam, California

Xem chi tiết

Ngày học thực tế tại 3 ngôi chùa Nhật Bản ở Los Angeles

 12/08/2017

Ngày 29/7/2017, TT. Thích Nguyên Tâm, Giáo thọ sư bộ môn Phật Giáo Thế Giới cùng với Thầy Huyền Châu và hơn 140 học viên Phật tử tham gia ngày học thức tế tại 3 ngôi chùa Nhật Bản ở Los Angeles.Koyasan Buddhist Temple Lúc 1:00 pm

Xem chi tiết