VIEN PHAT HOC

Thắp nến - Tưởng nguyện

Lễ tưởng nguyện đức Đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ

 07/03/2020

Lễ tưởng nguyện đức Đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ

Xem chi tiết

Ai văn khóc mẹ của Thầy Huyền Châu và hình ảnh Lễ tưởng niệm tại Hoa Kỳ

 30/04/2019

Ai văn khóc mẹ của Thầy Huyền Châu và hình ảnh Lễ tưởng niệm tại Hoa Kỳ

Xem chi tiết

Đêm thắp nến cầu nguyện nạn nhân hỏa hoạn tại California, Hoa Kỳ

 29/11/2018

Mở đầu bằng đạo từ nhắc nhở ý nghĩa đêm thắp nến của TT. Thích Viên Chánh. Tiếp theo, Thầy Huyền Châu tổng hợp thông tin hỏa hoạn từ các cơ quan truyền thông, thầy nói: Như chúng ta biết, sự tàn phá của Camp Fire ngoài sức tưởng tượng của con người.

Xem chi tiết